Přednáška odborníka z praxe - Mezinárodní obchodní operace

Dne 21. 10. 2015 proběhla pro studenty 2. a 3. ročníku oboru Zahraniční obchod, v rámci předmětu Mezinárodní obchodní operace, v budově VOŠ-GOODWILL, velmi zajímavá přednáška Mjr. Ing. Romana Kvíčery, vedoucího celního odboru Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě. Přednášející se zabýval celní problematikou, základními celními předpisy, zvláště pak celním kodexem a celním zákonem, jehož obsah tvoří podstatnou část otázek k úspěšnému zvládnutí absolutoria. Studenti získali ucelenou představu o průběhu celního řízení a dozvěděli se veškerá úskalí s placením cel a daní a podrobně se seznámili s celními režimy s hospodářským účinkem. Přednáška byla vhodně doplněna příklady z praxe, na kterých posluchači pochopili odborné pojmy, používané v celnictví.

Mjr. Ing. Kvíčera studenty podpořil ve studiu tohoto oboru a popřál jim mnoho úspěchů při dokončení studia, ale i do dalšího života. Nabídl jim spolupráci při zpracování jejich závěrečných prací. Za vyčerpávající informace, jeho čas i objasnění problematiky celního zákona, panu přednášejícímu velmi děkujeme.

 

Ing. Pavla Dudysová

vyučující předmětu Mezinárodní obchodní operace


PARTNEŘI
ŠKOLY