Zkoušky profesních kvalifikací Samostatný pracovník CK a CA a Průvodce cestovního ruchu

Ve dnech 2. - 3. května byl závěrečnými zkouškami ukončen přípravný kurz Samostatný pracovník CK a CA a také proběhla samostatná zkouška kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. Gratulujeme všem 14 úspěšným absolventům a na podzim se těšíme na další uchazeče o kurz Průvodce cestovního ruchu. Stále je možné se přihlásit, podmínky jsou uvedeny zde.


PARTNEŘI
ŠKOLY