Animace v cestovním ruchu

 

Obor Animace v cestovním ruchu je zaměřen na tvorbu volnočasových programů v resortech cestovního ruchu, v hotelech, v lázeňských zařízeních a dalších místech.  Absolvent aktivně používá dva cizí jazyky (anglický a německý), umí využívat informační technologie v cestovním ruchu, navíc studuje ještě 3. světový jazyk (ruštinu nebo španělštinu). Vlastní animační činnosti jsou doplněny celou šíří odborných předmětů cestovního ruchu.

 

Získané znalosti si student ověřuje při dlouhodobé praxi. Po ukončení studia je absolvent schopen pracovat na různých pozicích v oblasti cestovního ruchu.

 

Absolvent oboru Animace v cestovním ruchu získá titul DiS. – diplomovaný specialista.


PARTNEŘI
ŠKOLY