Pro absolventy vyšších odborných škol

 

 

GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o. nabízí ve spolupráci se zahraničním partnerem bakalářské studium pro absolventy vyšších odborných škol.

 

Škola nabízí akreditovaný bakalářský studijní obor:

  • MANAGEMENT

 

Zahájení studia v září 2019. Konzultace probíhají v českém jazyce.

 

 

Forma studia:

kombinovaná (se statutem studenta)

 

 

Titul:

Absolventi získají jak polský titul lic., tak i diplom v českém jazyce s titulem Bc. (není tedy nutné žádat o oficiální překlad).

Licencjat (lic.) je rovnocenný s titulem bakalář (Bc.), podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Sdělení č. 104/2006 Sb. m. s.) - viz článek 4, odkaz zde.

 

 

Délka studia: 2 semestry

 

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích testů.

 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • absolvování vyšší odborné školy
  • zaslání přihlášky ke studiu
  • uhrazení poplatku za přijímací řízení ve výši 700 Kč a poplatku za žádost o uznání předmětů ve výši 1300 Kč (poplatky se hradí před zápisem)

 

Školné: 40 000 Kč/rok (školné se hradí po zápisu ke studiu, který se koná v měsíci září)

V odůvodněných případech lze požádat o rozložení platby školného následovně:

2 splátky – 1. splátka se hradí do 14 dnů od podpisu smlouvy, 2. do konce ledna, jednorázový poplatek za žádost 2000 Kč

4 splátky – 1. splátka se hradí do 14 dnů od podpisu smlouvy, 2. do 15. 11., 3. do 31. 12., 4. do 31. 1., jednorázový poplatek za žádost 3000 Kč

 

 

Studijní plán:

STUDIJNÍ PLÁN
  Předmět Zakončení
P1 Management Z, Z
P4 Metody návrhu organizace Záp. 
P7 Základy ekonomie Z
P8 Finance Z
P5 Prvky práva v ekonomice Záp.
P3 Kvantitativní metody v managementu Záp. 
P6 Ekonomická prognóza
P9 Organizační chování
P2 Metody a techniky managementu
P10 Management lidských zdrojů Z
P11 Management jakosti
P12 IT systémy v managementu Záp., záp.
P13 Marketing
P14 Marketingový výzkum
P17 Finanční účetnictví
P18 Podnikové finance Z
P15 Integrovaná marketingová komunikace
P16A Účetnictví
P16B Introduction to Accounting
O3 Sociologie Záp.
O4 Psychologie Záp.
O5 Etika Záp.
O8 Tělesná výchova Záp.
O6 Informační technologie Záp.
O7 Prvky práva a ochrana duševního vlastnictví Záp.
O1 BOZP a ergonomie Záp.
O2 Cizí jazyk (volitelné)
SEM Bakalářský seminář a bakalářská práce Záp.
PR Praxe (3 měsíce) Záp.
PS1 Předmět specializace - 1 Záp.
PS2 Předmět specializace - 2 Záp.
PS3 Předmět specializace - 3 Záp.
PS4 Předmět specializace - 4 Záp.
PS5 Předmět specializace - 5 Záp.
PS6 Předmět specializace - 6 Záp.
W1A Finanční analýza
W1B Financial analysis
W2A Podnikové subjekty v oblasti řízení
W2B Management podniku
W3A E-firma Záp.
W3B Marketing v e-businessu
W4A Úvod do logistiky Záp.
W4B Management logistiky
     
Z - zkouška, Záp. - zápočet  

Předměty, které studenti absolvovali na vyšší odborné škole, budou uznány (mimo státnicové předměty).

 

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout níže. Ověřený překlad do polského jazyka u dokumentů, kde je požadován, lze zajistit přes školu (za poplatek).

Studenti zasílají formulář přihlášky na vosgood@vos-goodwill.cz, požadované dokumenty k přihlášce (kopie OP, ZP, vysvědčení apod.) se dokládají u zápisu.

 

Poplatek za přijímací řízení činí 700 Kč, poplatek za žádost o uznání předmětů a kreditů je 1300 Kč, VS je rodné číslo studenta, do poznámky, prosím, uveďte "poplatek za přijímací řízení a žádost o uznání předmětů". K žádosti o uznání předmětů a kreditů se dokládá:

  • fotokopie výpisu vykonaných zkoušek a zápočtů na vyšší odborné škole opatřené podpisem a razítkem školy (např. Europass)

  • anotace předmětů z vyšší odborné školy opatřené podpisem a razítkem školy (pozn.: v případě více absolventů stejné VOŠ se shodným studijním oborem a rokem absolvování studia stačí anotace dodat v 1 vyhotovení za všechny – domluvte se tedy mezi sebou. Absolventi GOODWILL - vyšší odborné školy, s.r.o. anotace nedodávají).

 

Vyplněné přihlášky lze zasílat poštou na níže uvedenou adresu, e-mailem na vosgood@vos-goodwill.cz nebo doručit osobně (po předchozí domluvě termínu schůzky).

 

Další informace budou podány zde:
GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.
Ing. Šárka Cudziková, sekretariát, budova "A", přízemí
P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 822, 727 875 121, e-mail: vosgood@vos-goodwill.cz


Přílohy
docxPřihláška ke studiu [docx, 44 kB]
PARTNEŘI
ŠKOLY