Pro absolventy vyšších odborných škol

 

 

GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o. nabízí ve spolupráci se zahraničním partnerem vysokoškolské studium prvního stupně pro absolventy vyšších odborných škol.

 

Škola nabízí akreditovaný bakalářský studijní obor:

  • MANAGEMENT

 

Zahájení studia v září 2019. Konzultace probíhají v českém jazyce.

 

 

Forma studia:

kombinovaná (se statutem studenta)

 

 

Titul:

Licencjat (lic.). který je rovnocenný s titulem bakalář (Bc.) podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Sdělení č. 104/2006 Sb. m. s.) - viz článek 4.

 

 

Délka studia: 2 semestry

 

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích testů.

 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • absolvování vyšší odborné školy
  • zaslání přihlášky ke studiu
  • uhrazení poplatku za přijímací řízení ve výši 700 Kč a poplatku za žádost o uznání předmětů ve výši 1300 Kč (poplatky se hradí před zápisem)

 

Školné: 40 000 Kč/rok (školné se hradí po zápisu ke studiu, který se koná v měsíci září)

V odůvodněných případech lze požádat o rozložení platby školného následovně:

2 splátky – 1. splátka se hradí do 14 dnů od podpisu smlouvy, 2. do konce ledna, jednorázový poplatek za žádost 2000 Kč

4 splátky – 1. splátka se hradí do 14 dnů od podpisu smlouvy, 2. do 15. 11., 3. do 31. 12., 4. do 31. 1., jednorázový poplatek za žádost 3000 Kč

 

 

Studijní plán

Mimo předměty, které budou uznány z předchozího studia na VOŠ, budou studenti studovat:

 

Předmět
Strategický management
Metody a techniky managementu
Podniková ekonomika
Plánování a rozhodování
IT systémy v managementu
Bakalářský seminář I
Rozvoj manažerských kompetencí
Mikroekonomie
Integrovaná marketingová komunikace
Finance
Psychologie prodeje
Bakalářský seminář II

 

 

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout níže. Ověřený překlad do polského jazyka u dokumentů, kde je požadován, lze zajistit přes školu (za poplatek).

 

 

Vyplněné přihlášky lze zasílat poštou na níže uvedenou adresu, e-mailem na vosgood@vos-goodwill.cz nebo doručit osobně (po předchozí domluvě termínu schůzky). Veškeré další potřebné dokumenty (OP, vysvědčení, dodatek k diplomu atd.) se dokládají  zápisu.

 

Další informace budou podány zde:
GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.
E-mail: vosgood@vos-goodwill.cz


Přílohy
xlsxPřihláška ke studiu [xlsx, 50 kB]
PARTNEŘI
ŠKOLY