Formy vzdělávání a místo studia

Denní forma vzdělávání:

  • Denní forma je tříletá, tj. 6 výukových období
  • Studium probíhá vysokoškolskou formou - přednášky, semináře a cvičení, které jsou vedeny zkušenými pedagogy.
  • Součástí studia je odborná praxe, a to ve 2. a 3. ročníku

 

Kombinovaná forma vzdělávání:

  • Kombinovaná forma je tříletá, tj. 6 výukových období
  • Část studia probíhá ve škole; část formou samostudia
  • Možnost dodatečných individuálních nebo skupinových konzultací na základě domluvy s vyučujícím

 

Místo studia:

  • P. Holého 400, 738 01  Frýdek-Místek
  • NOVĚ TAKÉ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19: Matrosovova 833/14, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky. Veškeré informace o tomto studiu Vám budou poskytuty Irenou Petrovou, DiS., studijní oddělení GOODWILL - vyšší odborné školy, s.r.o., P. Holého 400, 738 01  Frýdek-Místek, tel.: 607 090 885, e-mail: petrova@vos-goodwill.cz       


PARTNEŘI
ŠKOLY