Formy vzdělávání

Denní forma vzdělávání:

  • Denní forma je tříletá, tj. 6 výukových období
  • Studium probíhá vysokoškolskou formou - přednášky, semináře a cvičení, které jsou vedeny zkušenými pedagogy.
  • Součástí studia je odborná praxe, a to ve 2. a 3. ročníku

 

Kombinovaná forma vzdělávání:

  • Kombinovaná forma je tříletá, tj. 6 výukových období
  • Část studia probíhá ve škole; část formou samostudia
  • Možnost dodatečných individuálních nebo skupinových konzultací na základě domluvy s vyučujícím

PARTNEŘI
ŠKOLY