Harmonogram absolutoria

 

 

 

 

 Termíny soustředění 3. ročník - letní semestr 2016/17
13. - 17. 2.  6. - 10. 3. 3. - 7. 4. 15. - 19. 5.
             
             
2016            
    Termín                  Činnost           Provádí, zodpovědný
5.9. - 7.9.2016 Zápis, informace k praxím, zajišťování praxí vedoucí praxe  
12.9. - 30.9.2016 Revize, návrh témat k AP   všichni odborní učitelé
3.10.2016 Informace o tématech AP   VUO - ZO a CR
3.10. - 31.10.2016 Výběr a určení témat AP studenty, konzultace VUO, vedoucí praxe
3.10. - 31.10.2016 Projednání témat AP s VUO a odbornými vyučujícími VUO - ZO a CR, vyučující, studenti
1.11. -  30.11.2016 Určení vedoucích AP   VUO - ZO a CR
5.9. - 30.11.2016 Tvorba a schválení otázek k absolutoriu VUO a odborní vyučující
30.11.2016 Odevzdání závazné přihlášky k tématu AP studentem VUOvi,  následně po schválení na studijní oddělení e-mailem VUO - ZO a CR, studenti  
5. - 8.12.2016 Seminář k letnímu období, absolutorium VUO - ZO a CR, ved. praxe
             
             
             
2017            
    Termín                  Činnost           Provádí, zodpovědný
6.2. - 26.5.2017 Odborná praxe 3. ročníků   studenti a vedoucí praxe
23.1. - 6.2.2017 Jmenování vedoucích AP   ved. praxe, ved. prací, stud. odd.
do 6.3.2017 Nahlášení oponentů AP studentem studijnímu oddělení studenti, studijní oddělení
od 18.4.2017 Zaslání zadání AP studentům e-mailem (student samostatně zadání podepíše a vloží ke svázání do AP) stud. oddělení, zaslání e-mailem
únor Odborný seminář     studenti    
březen Odborný seminář     studenti  
duben Odborný seminář     studenti  
květen Odborný seminář     studenti  
3. - 14.4.2017 Rozeslání emailů oponentům s pokyny k vypracování posudku studijní oddělení  
do 28.4.2017 Uzavření všech studijních povinností studenti, studijní oddělení
do 28.4.2017 Odevzdání AP na studijním oddělení (2 ks + CD) studenti, kontrolují VUS
2. - 5.5.2017 Rozeslání AP oponentům   studijní oddělení  
9.5. -  19.5.2017 Vypracování posudků AP   vedoucí a oponenti AP
26.5.2017 Ukončení praxe     studenti  
22. - 26.5.2017 Zápočtový týden pro 3. ročníky   vedoucí praxe, studenti
19.5.2017 Odevzdání posudků AP na studijním oddělení vedoucí a oponenti AP
22. 5. - 26.5.2017 Rozeslání posudků AP studentům e-mailem studijní oddělení  
29.5. - 2.6.2017 Individuální příprava studentů k absolutoriu studenti  
5.- 8.6.2017 Absolutorium     všichni  
9.6.2017 Slavnostní vyřazení studentů   vedení školy, VUO, VUS, studenti
19. - 23.6.2017 Zpracování protokolu o absolutoriu  VUS  
23.6.2017 Kontrola materiálů (absolutorium) VUO  
29.6.2017 Odevzdání k archivaci   VUS, knihovna  
             
 Vysvětlivky:            
AP ... absolventská práce      
VUO - ZO a CR  ... vedoucí učitel oboru Zahraniční obchod nebo Cestovní ruch  
VUS  ... vedoucí učitel skupiny    

 

 

 
       

PARTNEŘI
ŠKOLY