Harmonogram pro 3. ročník

   Harmonogram organizace absolutoria 2017/18
             
             
2017            
    Termín                  Činnost           Provádí, zodpovědný
4.9.2017 Zápis, informace k praxím, zajišťování praxí vedoucí praxe  
11.9. - 29.9.2017 Revize, návrh témat k AP   všichni odborní učitelé
2.10.2017 Informace o tématech AP   VUO - ZO a CR
2.10. - 31.10.2017 Výběr a určení témat AP studenty, konzultace VUO, vedoucí praxe
2.10. - 31.10.2017 Projednání témat AP s VUO a odbornými vyučujícími VUO - ZO a CR, vyučující, studenti
1.11. -  30.11.2017 Určení vedoucích AP   VUO - ZO a CR
4.9. - 30.11.2017 Tvorba a schválení otázek k absolutoriu VUO a odborní vyučující
30.11.2017 Odevzdání závazné přihlášky k tématu AP studentem VUOvi, po schválení na studijní oddělení e-mailem VUO - ZO a CR, studenti  
4. - 7.12.2017 Seminář k letnímu období, absolutorium VUO - ZO a CR, ved. praxe
             
             
             
2018            
    Termín                  Činnost           Provádí, zodpovědný
5.2. - 25.5.2018 Odborná praxe 3. ročníků   studenti a vedoucí praxe
23.1. - 6.2.2017 Jmenování vedoucích AP   ved. praxe, ved. prací, stud. odd.
do 5.3.2018 Určení oponentů AP    VUO, studijní oddělení
od 16.4.2018 Zaslání zadání AP studentům e-mailem (student samostatně zadání  podepíše a vloží ke svázání do AP)   stud. oddělení, zaslání e-mailem
únor Odborný seminář     studenti    
březen Odborný seminář     studenti  
duben Odborný seminář     studenti  
květen Odborný seminář     studenti  
3. - 13.4.2018 Rozeslání emailů oponentům s pokyny k vypracování posudku studijní oddělení  
do 30.4.2018 Uzavření všech studijních povinností studenti, studijní oddělení
do 30.4.2018 Odevzdání AP na studijním oddělení (2 ks + CD) studenti, kontrolují VUS
2. - 4.5.2018 Odevzdání AP oponentům, vedoucím práce studijní oddělení  
9.5. -  18.5.2018 Vypracování posudků AP   vedoucí a oponenti AP
25.5.2018 Ukončení praxe     studenti  
21. - 25.5.2018 Zápočtový týden pro 3. ročníky   vedoucí praxe, studenti
18.5.2018 Odevzdání posudků AP na studijním oddělení vedoucí a oponenti AP
21. 5. - 25.5.2018 Rozeslání posudků AP studentům e-mailem studijní oddělení  
28.5. - 1.6.2018 Individuální příprava studentů k absolutoriu studenti  
4.- 7.6.2018 Absolutorium     všichni  
8.6.2018 Slavnostní vyřazení studentů   vedení školy, VUO, VUS, studenti
18. - 22.6.2018 Zpracování protokolu o absolutoriu  VUS  
22.6.2018 Kontrola materiálů (absolutorium) VUO  
29.6.2018 Odevzdání k archivaci   VUS, knihovna  
             
AP   absolventská práce      
VUO - ZO a CR    vedoucí učitel oboru Zahraniční obchod nebo Cestovní ruch  
VUS    vedoucí učitel skupiny    

                       


PARTNEŘI
ŠKOLY