Harmonogram pro 3. ročník

 

2018            
    Termín                  Činnost           Provádí, zodpovědný
3.9.2018 Zápis, informace k praxím, zajišťování praxí vedoucí praxe  
10.9. - 27.9.2018 Revize, návrh témat k AP   všichni odborní učitelé
1.10.2018 Informace o tématech AP   VUO - ZO a CR
1.10. - 31.10.2018 Výběr a určení témat AP studenty, konzultace VUO, vedoucí praxe
1.10. - 31.10.2018 Projednání témat AP s VUO a odbornými vyučujícími VUO - ZO a CR, vyučující, studenti
1.11. -  30.11.2018 Určení vedoucích AP   VUO - ZO a CR
3.9. - 30.11.2018 Tvorba a schválení otázek k absolutoriu VUO a odborní vyučující
30.11.2018 Odevzdání závazné přihlášky k tématu AP studentem VUOvi, VUO - ZO a CR, studenti
  po schválení na stud. oddělení e-mailem  
3. - 6.12.2018 Seminář k letnímu období, absolutorium VUO - ZO a CR, ved. praxe
             
             
             
2019            
    Termín                  Činnost           Provádí, zodpovědný
4.2. - 24.5.2019 Odborná praxe 3. ročníků   studenti a vedoucí praxe
21.1. - 7.2.2019 Jmenování vedoucích AP   ved. praxe, ved. prací, stud. odd.
do 4.3.2019 Určení oponentů AP    VUO, studijní oddělení
od 15.4.2019 Zaslání zadání AP studentům e-mailem (student samostatně zadání podepíše a vloží ke svázání do AP) stud. oddělení, zaslání e-mailem
únor Odborný seminář     studenti    
březen Odborný seminář     studenti  
duben Odborný seminář     studenti  
květen Odborný seminář     studenti  
1. - 12.4.2019 Rozeslání emailů oponentům s pokyny k vypracování posudku studijní oddělení
do 30.4.2019 Uzavření všech studijních povinností studenti, studijní oddělení
do 30.4.2019 Odevzdání AP na studijním oddělení (2 ks + CD) studenti, kontrolují VUS
2. -3.5.2019 Odevzdání AP oponentům, vedoucím práce studijní oddělení
6.5. -  17.5.2019 Vypracování posudků AP vedoucí a oponenti AP
24.5.2019 Ukončení praxe studenti  
20. - 24.5.2019 Zápočtový týden pro 3. ročníky vedoucí praxe, studenti
16.5.2019 Odevzdání posudků AP na studijním oddělení vedoucí a oponenti AP
20. 5. - 24.5.2019 Rozeslání posudků AP studentům e-mailem studijní oddělení
28.5. - 1.6.2018 Individuální příprava studentů k absolutoriu studenti
3.- 6.6.2019 Absolutorium všichni
7.6.2019 Slavnostní vyřazení studentů vedení školy, VUO, VUS, studenti
17. - 21.6.2019 Zpracování protokolu o absolutoriu  VUS
24.6.2019 Kontrola materiálů (absolutorium) VUO  
28.6.2019 Odevzdání k archivaci   VUS, knihovna
             
AP   absolventská práce
VUO - ZO a CR    vedoucí učitel oboru Zahraniční obchod nebo Cestovní ruch
VUS    vedoucí učitel skupiny    

PARTNEŘI
ŠKOLY