Organizace školního roku 2016/17

 

 

29. 8. – 2. 9. 2016

 

 

Přípravný týden

   
29. 8. 2016 Úvodní porada pedagogů 
   
2. 9. 2016 Opravná absolutoria
   
5. 9. 2016 Zápis do 1., 2. a 3. ročníku, slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku
   
6. – 7. 9. 2016  Úvodní soustředění studentů 1. ročníku 
   
14. 10. 2016 Zápis a zahájení – kombinované studium 
   
5. 9. – 23. 12. 2016 I. výukové období – zimní
   
19. – 23. 12. 2016 Zápočtový týden
   
27. 12. – 30. 12. 2016 Vánoční prázdniny
   
2. 1. – 31. 1. 2017 Zimní zkouškové období
   
6. 2. – 26. 5. 2017 II. výukové období – letní
   
6. 2. – 28. 4. 2017 II. výukové období – letní pro 2. ročníky
   
6. 2. – 26. 5. 2017 Praxe 3. ročníků
   
24. – 28. 4. 2017 Zápočtový týden pro 2. ročníky
   
1. 5. – 26. 5. 2017 Letní zkouškové období pro 2. ročníky
   
22. – 26. 5. 2017 Zápočtový týden
   
29. 5. – 23. 6. 2017  Praxe 2. ročníků
   
29. 5. – 23. 6. 2017 Letní zkouškové období
   
5. – 8. 6. 2017 Absolutoria
   
9. 6. 2017 Slavnostní vyřazení absolventů

 

 

 

 

 

Termíny soustředění 3. ročníku v letním semestru 2016/17:

13. - 17. 2.  6. - 10. 3. 3. - 7. 4. 15. - 19. 5.

Přílohy
PARTNEŘI
ŠKOLY