Organizace školního roku 2017/18

28. 8. – 1. 9. 2017                   Přípravný týden

 

1. 9. 2017                                Opravná absolutoria

 

4. 9. 2017                               Zápis do 1., 2. a 3. ročníku, slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku

 

5. – 6. 9. 2017                        Úvodní soustředění studentů 1. ročníku

 

13. 10. 2017                             Zápis a zahájení – kombinované studium

 

4. 9. – 22. 12. 2017                 I. výukové období – zimní

 

18. – 22. 12. 2017                   Zápočtový týden

 

27. 12. – 29. 12. 2017             Vánoční prázdniny

 

2. 1. – 31. 1. 2018                    Zimní zkouškové období

 

5. 2. – 25. 5. 2018                  II. výukové období – letní

 

5. 2. – 27. 4. 2018                  II. výukové období – letní pro 2. ročníky

 

5. 2. – 25. 5. 2018                  Praxe 3. ročníků

 

23. – 27. 4. 2018                    Zápočtový týden pro 2. ročníky

 

30. 4. – 25. 5. 2018                Letní zkouškové období pro 2. ročníky

 

21. – 25. 5. 2018                     Zápočtový týden

 

28. 5. – 22. 6. 2018                Praxe 2. ročníků

 

28. 5. – 22. 6. 2018                Letní zkouškové období

 

4. – 7. 6. 2018                        Absolutoria

 

8. 6. 2018                               Slavnostní vyřazení absolventů

 

 

 

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY