Pokyny pro studenty

 

 

POKYNY PRO STUDENTY III. ROČNÍKŮ

 

Kontakt se studijním oddělením:   

Irena Petrová, DiS., tel.: 607 090 885, e-mail: petrova@vos-goodwill.cz

 

 1. Zajít za vedoucím absolventské práce a domluvit se s ním na názvu práce. Vyplnit na PC Závaznou přihlášku a odeslat e-mailem vedoucímu práce
  do 30. 11. 2017.
 2. Zadání AP bude studentovi zasláno e-mailem od 16. 4. 2018, student je podepíše a sváže do práce.
 3. Škola studentovi přidělí oponenta absolventské práce.
 4. Zájemci o Europass zaplatí v pokladně 50 Kč a přinesou doklad na studijní oddělení do 30. 4. 2018. Europass student obdrží v české a anglické verzi při slavnostním vyřazení zároveň s diplomem. Europass je doklad o studijních výsledcích studenta během studia a zároveň o výsledcích u absolutoria. Slouží k následnému studiu na VŠ (uznání předmětů) nebo k profesnímu zařazení v zahraničí.
 5. Studenti oboru CR odevzdají na studijní oddělení 1x foto (formát na OP) a doklad
  o zaplacení – 50 Kč. Na foto napsat jméno, datum narození a cizí jazyk, ze kterého vykoná absolutorium. Vše slouží k vydání Průkazu průvodce (není povinné)
  do 30. 4. 2018.
 6. Odevzdat 2 paré svázané AP + 1x CD v pdf. Práce budou podepsány. Odevzdání práce do 30. 4. 2018.
 7. I oponent obdrží svázanou práci, pokud bude zjištěno, že student odevzdal oponentovi práci elektronicky nebo v kroužkové vazbě, hrozí mu, že nebude připuštěn k absolutoriu v řádném termínu!
 8. Všechny studijní povinnosti za 5. semestr musí být splněny do 30. 4. 2018.
 9. Odevzdat index ke kontrole za 6. semestr na studijní oddělení od 25. 5. 2018.
 10. Nezapomenout vrátit knihy a učebnice do knihovny a vrátit čip ke vstupu do školy a odevzdat výstupní list na studijní oddělení do 7. 6. 2018.

 

 

Vypracovala: Irena Petrová, DiS.


Přílohy
docZávazná přihláška [doc, 25 kB]
PARTNEŘI
ŠKOLY