Pokyny pro studenty

 

 

Kontakt se studijním oddělením:   

tel.: 558 629 214, 607 090 885, e-mail: petrova@vos-goodwill.cz

 

 1. Zajít za vedoucím absolventské práce a domluvit se s ním na názvu práce. Vyplnit na PC Závaznou přihlášku (viz příloha níže) a odeslat e-mailem vedoucímu práce nejpozději do 30. 11. 2016.
 2. Zadání AP bude studentovi zasláno e-mailem od 18. 4. 2017, student je podepíše a sváže do práce.
 3. Nahlásit oponenta – jméno, titul, datum narození, adresu, telefon. e-mail do 6. 3. 2017. Pokud nebude oponent nahlášen, nebude moci jít student k absolutoriu. Vyberte si opravdu oponenta, který Vám napíše posudek a dodá jej na studijní oddělení včas!
 4. Zaslat e-mailem překlad názvu AP v anglickém jazyce (slouží pro anglickou verzi Europassu) do 6. 3. 2017
 5. Zájemci o Europass zaplatí v pokladně 50 Kč a přinesou doklad na studijní oddělení do 28. 4. 2017. Europass student obdrží v české a anglické verzi při slavnostním vyřazení zároveň s diplomem. Europass je doklad o studijních výsledcích studenta během studia a výsledcích u absolutoria. Slouží k následnému studiu na VŠ (uznání předmětů) nebo k profesnímu zařazení v zahraničí.
 6. Studenti oboru CR odevzdají na studijní oddělení 1x foto (formát na OP) a doklad o zaplacení – 50 Kč. Na foto napsat jméno, datum narození a cizí jazyk, ze kterého vykoná absolutorium. Vše slouží k vydání Průkazu průvodce (není povinné) do 28. 4. 2017.
 7. Odevzdat 2 paré svázané AP + 1x CD v pdf. Práce budou podepsány. Student odevzdá práci osobně nebo zašle poštou svému oponentovi, odevzdá doklad (podací lístek) o převzetí AP do 28. 4. 2017.
 8. I oponent obdrží svázanou práci, pokud bude zjištěno, že student odevzdal oponentovi práci elektronicky nebo v kroužkové vazbě, hrozí mu, že nebude připuštěn k absolutoriu v řádném termínu!
 9. Všechny studijní povinnosti za 5. semestr musí být splněny do 28. 4. 2017.
 10. Odevzdat index ke kontrole na studijní oddělení od 26. 5. 2017.
 11. Nezapomenout vrátit knihy a učebnice do knihovny a vrátit čip ke vstupu
  do školy a odevzdat výstupní list na studijní oddělení do 9. 6. 2017.

 

POKYNY PRO STUDENTY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ JSOU KE STAŽENÍ zde...

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY