Přihláška ke studiu na Vyšší odborné škole GOODWILL

(1 - obor Zahraniční obchod, 2, 3 - obor Cestovní ruch)

Osobní údaje uchazeče

Adresa trvalého bydliště

Absolvovaná nebo studovaná střední škola

(uveďte např.: z VŠ, ze zaměstnání, z domácnosti, apod.)

Jméno + tel. číslo (rodič, jiný rod. příslušník)

Zadejte kontrolní kód: 28

PARTNEŘI
ŠKOLY