Přijímací řízení

  • Bez přijímacích zkoušek a poplatku za přijímací řízení!
  • Přihlášky lze zasílat on-line, poštou (formulář ke stažení níže), anebo vyplnit osobně na studijním oddělení
  • Příjem přihlášek nejpozději do 31. 10. daného roku
  • Pro neúspěšné studenty z VŠ možnost studia na VOŠ GOODWILL s možností uznání získaných kreditů z VŠ
  • Přestup z jiné VOŠ možný kdykoliv během školního roku
  • K přihlášce dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení od lékaře (formulář zde...). Obojí lze dodat při přijímacím pohovoru či zápisu.

 

Přijímací řízení na GOODWILL- vyšší odborné škole, s. r. o. je bez přijímacích písemných testů, koná se pouze přijímací pohovor s vedoucí studijního oddělení. Předmětem pohovoru je vyřízení administrativních záležitostí nutných k úspěšnému přijetí studenta, diskuze a vysvětlení případných dotazů ke zvolenému oboru studia.

 

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná přihláška ke studiu (elektronická přihláška on-line, přihláška zaslaná poštou nebo vyplněná osobně na studijním oddělení)
  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • absolvování přijímacího pohovoru
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu

 

Termíny podání přihlášek ke studiu a konání přijímacího pohovoru:

 

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO POHOVORU

1. kolo

31. 5. 2017

2. 6. 2017

2. kolo

14. 6. 2017

16. 6. 2017

3. kolo

28. 6. 2017

30. 6. 2017

4. kolo

2. 8. 2017

4. 8. 2017

5. kolo

23. 8. 2017

25. 8. 2017

6. kolo

30. 8. 2017

1. 9. 2017

 Další termíny přijímacího řízení budou vypsány v září 2017.

 

Bližší informace o místě a času konání přijímacího pohovoru budou uchazečům zaslány po přijetí jejich přihlášky ke studiu.

 

 

Máte-li nějaké dotazy k přijímacímu řízení, kontaktujte, prosím, Irenu Petrovou, DiS., studijní oddělení: 558/629 214, 607/090 885, e-mail: petrova@vos-goodwill.cz,kde si také můžete dohodnout náhradní termín přijímacího pohovoru.

 Přílohy
xlsPřihláška ke studiu [xls, 54 kB]
PARTNEŘI
ŠKOLY