Studijní plán

  Předmět Zakončení  
P1 Management Z, Z  
P4 Metody návrhu organizace Záp.   
P7 Základy ekonomie Z  
P8 Finance Z  
P5 Prvky práva v ekonomice Záp.  
P3 Kvantitativní metody v managementu Záp.   
P6 Ekonomická prognóza  
P9 Organizační chování  
P2 Metody a techniky managementu  
P10 Management lidských zdrojů Z  
P11 Management jakosti  
P12 IT systémy v managementu Záp., záp.  
P13 Marketing  
P14 Marketingový výzkum  
P17 Finanční účetnictví  
P18 Podnikové finance Z  
P15 Integrovaná marketingová komunikace  
P16A Účetnictví  
P16B Introduction to Accounting  
O3 Sociologie Záp.  
O4 Psychologie Záp.  
O5 Etika Záp.  
O8 Tělesná výchova Záp.  
O6 Informační technologie Záp.  
O7 Prvky práva a ochrana duševního vlastnictví Záp.  
O1 BOZP a ergonomie Záp.  
O2 Cizí jazyk (volitelné)  
SEM Bakalářský seminář a bakalářská práce Záp.  
PR Praxe (3 měsíce) Záp.  
PS1 Předmět specializace - 1 Záp.  
PS2 Předmět specializace - 2 Záp.  
PS3 Předmět specializace - 3 Záp.  
PS4 Předmět specializace - 4 Záp.  
PS5 Předmět specializace - 5 Záp.  
PS6 Předmět specializace - 6 Záp.  
W1A Finanční analýza  
W1B Financial analysis  
W2A Podnikové subjekty v oblasti řízení  
W2B Management podniku  
W3A E-firma Záp.  
W3B Marketing v e-businessu  
W4A Úvod do logistiky Záp.  
W4B Management logistiky  
       
Z - zkouška, Záp. - zápočet    

PARTNEŘI
ŠKOLY