Nabídka Seniorské akademie, organizace studia

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. nabízí studium v Seniorské akademii, a to:

 

-          obor:                                 CESTOVNÍ RUCH

-          studium je určeno:        aktivním seniorům

 

 

Předměty Seniorské akademie

 

Technika služeb cestovního ruchu

Hotelové a lázeňské služby

Cestovní kancelář

Zeměpis cestovního ruchu - Česká republika

Zeměpis cestovního ruchu – jižní Evropa

Zeměpis cestovního ruchu – západní Evropa

Zeměpis cestovního ruchu – Evropa

Dějiny umění

Dějiny České republiky

Výtvarná kultura

Mimoevropské civilizace

Psychologie

Interkulturní komunikace

Společenská etiketa

Komunikace

Management

Marketing

Základy práva

 

 Pozn.: konktrétní zařazení předmětů do jednotlivých semestrů je dle rozhodnutí ředitelky školy.

 

Náplň studia - ukázka

 

 

Zeměpis cestovního ruchu České republiky – přednášející Mgr. Rostislav Gola 

Anotace předmětu:

-          charakteristika přírodních podmínek České republiky

-          turistické atraktivity národních parků a nejvýznamnějších pohoří

-          oblasti s výskytem skalních měst

-          krasové oblasti na území ČR

-          lázeňská centra a hlavní rekreační oblasti

-          významné kulturněhistorické pamětihodnosti

-          hlavní kulturní, společenské a sportovní akce konané v ČR

-          akce cestovního ruchu v ČR zaměřené na seniory

 

Dějiny České republiky - přednášející PhDr. Věra Strakošová

Anotace předmětu:

-          výlety do minulosti

-          umění v trysku staletí

-          předělové okamžiky českých dějin

 

Hotelové a lázeňské služby – přednášející Ing. Alena Votoupalová

Anotace předmětu:

-          organizační struktura hotelu

-          historie lázeňství a wellness

-          organizační struktura lázeňské organizace

-          lázeňské služby – základní a doplňkové

-          tvorba balíčků pro samoplátce

 

Výtvarná kultura  -  přednášející PhDr. Věra Strakošová

Anotace předmětu:

-          základní pojmy výtvarné kultury

-          termíny

-          instituce

-          regionální umění

-          památky UNESCO

 

Činnost cestovních kanceláří - přednášející Ing. Alena Votoupalová

Anotace předmětu:

-          klasifikace cestovních kanceláří a cestovních agentur

-          činnost výjezdových cestovních kanceláří

-          činnost příjezdových cestovních kanceláří

-          pojištění cestovních kanceláří proti krachu

 

Psychologie - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          základy z oblastí osobnostní a vývojové psychologie

-          zdravý životní styl

 

Marketing - přednášející Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.

Anotace předmětu:

-          osvojení základních pojmů marketingu

-          marketingový mix (produkt (výrobek, služba), prodejní cena, prodejní cesty, podpora prodeje)

-          strategie a inovace

 

Základy práva - přednášející Mgr. Jana Dreslerová

Anotace předmětu:

-          listina základních práv a svobod

-          občanské právo (ochrana osobnosti, majetková práva, smlouvy, věcná práva a dědictví)

-          rodinné právo (předmanželská smlouva, rozvod manželství, společné jmění manželů)

 

Komunikace - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          základy slovní a mimoslovní komunikace „řeč těla“

-          možnosti předcházení nedorozuměním

 

Zeměpis cestovního ruchu Evropy – přednášející Mgr. Rostislav Gola

Anotace předmětu:

-          charakteristika hlavních cílů cestovního ruchu v Evropě

-          lokalizace těchto cílů

-          charakteristika vzájemných vazeb mezi přírodním a kulturním potenciálem oblastí a rozvojem cestovního ruchu

 

Dějiny umění - přednášející PhDr. Věra Strakošová

Anotace předmětu:

-          od starověku k současnosti

-          Evropská kultura a umění – od starověku k dnešku

 

Hudební kultura - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          seznámení s vybranými hudebními žánry

-          možnosti využívat hudební zážitky při všedních i slavnostních okamžicích života

 

Zeměpis cestovního ruchu světadílů -  přednášející Mgr. Rostislav Gola

Anotace předmětu:

-          charakteristika hlavních cílů cestovního ruchu ve světě

-          lokalizace těchto cílů

-          charakteristika vzájemných vazeb mezi přírodním a kulturním potenciálem oblastí a rozvojem cestovního ruchu

 

 Společenská etiketa - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          zopakování svého povědomí o společenském chování v zemích Evropy

-          seznámení s rozdíly etikety v různých světových kulturách

  

Technika služeb cestovního ruchu – přednášející Ing. Alena Votoupalová

Anotace předmětu:

-          druhy cestovního ruchu

-          druhy ubytovacích zařízení a jejich klasifikace

-          cestovní pojištění

-          pasové, vízové a celní náležitosti při cestování

-          cestovní medicína a CITES (ochrana rostlin a zvířat)

 

Úvod do ekonomie  - přednášející Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.

Anotace předmětu:

-          charakteristika mikroekonomie (nabídka a poptávka jednotlivců, domácností, státu a firem)

-          charakteristika makroekonomie (seznámení s pojmy agregátní nabídka, agregátní poptávka, inflace, nezaměstnanost, úroková míra, měnový kurz)

 

Základy kulturologie - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          seznámení s kulturními a náboženskými odlišnostmi v různých civilizacích současného světa

 

Relaxační techniky a metody  - přednášející PhDr. Věra Strakošová

Anotace předmětu:

-          umění odpočívat

-          zdravý životní styl

-          základní techniky dýchání

-          základní techniky cvičení

 

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY