Pro absolventy vyšších odborných škol

 

Vysoká škola manažerská ve Varšavě (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) nabízí ve spolupráci s GOODWILL - vyšší odbornou školou, s. r. o. bakalářské studium pro absolventy vyšších odborných škol.

 

Škola nabízí akreditovaný bakalářský studijní obor:

  • MANAGEMENT

 

Zahájení studia v září 2018.

 

Předměty, které studenti absolvovali na vyšší odborné škole, budou uznány (mimo státnicové předměty).

 

Forma studia:

kombinovaná (se statutem studenta)

 

Titul:

licencjat (lic.) rovnocenný s titulem bakalář (Bc.), podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Sdělení č. 104/2006 Sb. m. s.) - viz článek 4, odkaz zde.

 

Délka studia: 2 semestry

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích testů.

 

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • absolvování vyšší odborné školy
  • zaslání přihlášky ke studiu
  • uhrazení poplatku za přijímací řízení ve výši 700 Kč a poplatku za žádost o uznání předmětů ve výši 1300 Kč

 

Školné: 20 000 Kč/semestr.

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout níže. Ověřený překlad do polského jazyka u dokumentů, kde je požadován, zajistí škola.

 

Poplatek za přijímací řízení činí 700 Kč, poplatek za žádost o uznání předmětů a kreditů je 1300 Kč, VS je rodné číslo studenta, do poznámky, prosím, uveďte "poplatek za přijímací řízení a žádost o uznání předmětů". K žádosti o uznání předmětů a kreditů se dokládá:

  • fotokopie výpisu vykonaných zkoušek a zápočtů na vyšší odborné škole (např. Europass)

  • anotace předmětů z vyšší odborné školy (pozn.: v případě více absolventů stejné VOŠ se shodným studijním oborem a rokem absolvování studia stačí anotace dodat v 1 vyhotovení za všechny – domluvte se tedy mezi sebou)

 

Poplatky se hradí zde:

 

Číslo účtu      4067097001/5500

Název účtu:

     Ircaes s.r.o.

Měna účtu:

     CZK                                                 

 

 

Vyplněné přihlášky lze zasílat poštou na níže uvedenou adresu, e-mailem na vosgood@vos-goodwill.cz nebo doručit osobně (po předchozí domluvě termínu schůzky).

 

Další informace budou podány zde:
GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.
Ing. Šárka Cudziková, sekretariát, budova "A", přízemí
P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 822, 727 875 121, e-mail: vosgood@vos-goodwill.cz


Přílohy
docxPřihláška ke studiu [docx, 123 kB]
Přihláška ke studiu
PARTNEŘI
ŠKOLY