Pro absolventy vyšších odborných škol

 

 

Vysoká škola manažerská Varšava (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) nabízí ve spolupráci s GOODWILL - vyšší odbornou školou, s. r. o. bakalářské studium pro absolventy vyšších odborných škol.

 

Škola nabízí akreditovaný bakalářský studijní obor:

  • MANAGEMENT

 

Zahájení studia v září 2018. Konzultace probíhají v českém jazyce.

 

 

Forma studia:

kombinovaná (se statutem studenta)

 

 

Titul:

Absolventi získají jak polský titul lic., tak i diplom v českém jazyce s titulem Bc. (není tedy nutné žádat o oficiální překlad).

Licencjat (lic.) je rovnocenný s titulem bakalář (Bc.), podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Sdělení č. 104/2006 Sb. m. s.) - viz článek 4, odkaz zde.

 

 

Délka studia: 2 semestry

 

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích testů.

 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • absolvování vyšší odborné školy
  • zaslání přihlášky ke studiu
  • uhrazení poplatku za přijímací řízení ve výši 700 Kč a poplatku za žádost o uznání předmětů ve výši 1300 Kč

 

Školné: 40 000 Kč/rok

V odůvodněných případech lze požádat o rozložení platby školného následovně:

2 splátky – 1. do 14 dnů od podpisu smlouvy, 2. do konce ledna, jednorázový poplatek za žádost 2000 Kč

4 splátky – 1. do 14 dnů od podpisu smlouvy, 2. do 15. 11., 3. do 31. 12., 4. do 31. 1., jednorázový poplatek za žádost 3000 Kč

 

 

Předměty, které studenti absolvovali na vyšší odborné škole, budou uznány (mimo státnicové předměty).

 

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout níže. Ověřený překlad do polského jazyka u dokumentů, kde je požadován, lze zajistit přes školu.

Studenti zasílají formulář přihlášky na vosgood@vos-goodwill.cz, požadované dokumenty k přihlášce (kopie OP, ZP, vysvědčení apod.) se dokládají u zápisu.

 

Poplatek za přijímací řízení činí 700 Kč, poplatek za žádost o uznání předmětů a kreditů je 1300 Kč, VS je rodné číslo studenta, do poznámky, prosím, uveďte "poplatek za přijímací řízení a žádost o uznání předmětů". K žádosti o uznání předmětů a kreditů se dokládá:

  • fotokopie výpisu vykonaných zkoušek a zápočtů na vyšší odborné škole opatřené podpisem a razítkem školy (např. Europass)

  • anotace předmětů z vyšší odborné školy opatřené podpisem a razítkem školy (pozn.: v případě více absolventů stejné VOŠ se shodným studijním oborem a rokem absolvování studia stačí anotace dodat v 1 vyhotovení za všechny – domluvte se tedy mezi sebou. Absolventi GOODWILL - vyšší odborné školy, s.r.o. anotace nedodávají).

 

Poplatky spojené se studiem a způsob úhrady naleznete ZDE

 

 

Vyplněné přihlášky lze zasílat poštou na níže uvedenou adresu, e-mailem na vosgood@vos-goodwill.cz nebo doručit osobně (po předchozí domluvě termínu schůzky).

 

Další informace budou podány zde:
GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.
Ing. Šárka Cudziková, sekretariát, budova "A", přízemí
P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 822, 727 875 121, e-mail: vosgood@vos-goodwill.cz


Přílohy
docxPřihláška ke studiu [docx, 123 kB]
Přihláška ke studiu
PARTNEŘI
ŠKOLY