Vzdělávání a poradenství pro lepší postavení žen na trhu práce

Nabídka účasti v projektu „Vzdělávání a poradenství pro lepší postavení žen na trhu práce“, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003058:
 
Ženy, které patříte do cílové skupiny, přijďte mezi nás a využijte bezplatnou příležitost ke vzdělávání a osobnímu rozvoji!
 
Pro koho je projekt určen?
Cílovou skupinou jsou ženy, které mají střední vzdělání (stačí i výuční list), bydlí nebo pracují na území Moravskoslezského kraje a splňují alespoň 1 z těchto podmínek:

1. žena ve věku nad 55 let do 63 let (zároveň žena není a nebude v dohledné době poživatelem starobního důchodu)

2. evidence na úřadu práce déle než 5 měsíců

3. žena má děti/dítě do 15 let věku

4.  žena ve věku do 25 let (nad 18 let s ukončeným středním vzděláním - čili lze zařadit studentku VŠ)

5. ženy se zdravotním znevýhodněním (pouze s potvrzením od OSSZ o "omezení zdravotní způsobilosti" - nelze uznat invaliditu I.-III. stupně, protože to je již "zdravotní postižení"

6. ženy evidované na ÚP jako tzv. zájemce o zaměstnání - musí o tom, že je takto evidována donést z ÚP potvrzení.

 
V rámci aktivit projektu se žena zúčastní individuálního kariérového poradenství:
tato aktivita je pro všechny zájemkyně povinná, abychom byli schopni zjistit, co zájemkyni zajímá a co potřebuje. Podle toho jsme schopni některé kurzy v rámci projektu upravit. Na každou zájemkyni si poradce udělá čas (v termínu, kdy se jí to hodí) a vysvětlí všechny aktivity projektu, do kterých se může podle vlastního zájmu a potřeb zapojit. Na základě poradenství si účastnice navrhne plán svého dalšího seberozvoje, který si bude v rámci projektu plnit.
 
 
Odborné vzdělávací kurzy vedené v rámci projektu na GOODWILL - vyšší odborné škole, s. r. o.: ÚČAST ZDARMA (při splnění výše uvedených podmínek):
 

Průvodce cestovního ruchu 65-021-N, 100 VH (z toho 80 VH prezenčně) včetně zkoušky z profesní kvalifikace
Jedná se o kvalifikační kurz pro zájemce o práci v cestovní kanceláři, kteří budou pracovat v pozici průvodce v ČR nebo v zahraničí. Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace a účastníci získají osvědčení (oficiální dokument SEVT s vodoznakem a kulatým razítkem se státním znakem. Na osvědčení je uveden kvalifikační dovětek EU tzv. European Qualification Framework - EQF, který je velmi důležitý, pokud chcete své osvědčení předložit v jiné zemi EU. Osvědčení nahrazuje standardní formální vzdělání v daném oboru.
Zkouška se skládá z části odborné a jazykové a je autorizována Ministerstvem pro místní rozvoj. Pokud uchazeč složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji uznat v plném rozsahu.
Více o obsahu kurzu naleznete zde.
Kurz bude zahájen v září 2017, zkouška proběhne v lednu - únoru 2018.
Pokud zájemce nesplní podmínky pro bezplatnou účast v kurzu, lze se kurzu také zúčastnit. Účastník v tomto případě hradí zvýhodněnou cenu: 3750 Kč/kurz, 1000 Kč/zkoušku z odborné a praktické části a 750 Kč/jazykovou zkoušku (AJ, NJ). 
 
 
 
 
 
 
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury 65-032-N, 60 VH (z toho 48 VH prezenčně) včetně zkoušky z profesní kvalifikace
Kurz samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury již proběhl.
Jedná se o kvalifikační kurz pro zájemce o práci v cestovní kanceláři, případně v informačních centrech, kteří budou pracovat v pozici samostatného pracovníka. Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace a účastníci obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje standardní formální vzdělání v daném oboru. Více o obsahu kurzu naleznete zde.
Zkoušky z profesní kvalifikace Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury se uskutečnily dne 2. a 3. května 2017.
Pokud zájemce nesplní podmínky pro bezplatnou účast v kurzu, lze se kurzu také zúčastnit. Účastník v tomto případě hradí zvýhodněnou cenu: 2000 Kč/kurz a 750 Kč/zkoušku z odborné a praktické části.
 
 
 
Více informací o projektu a jeho aktivitách naleznete zde.
 
 
Jak se přihlásit?
Zájemci pište na e-mail vosgood@vos-goodwill.cz - uveďte, o který kurz máte zájem a napište také, prosím, telefonní číslo, budeme Vás kontaktovat!
 
 
 

PARTNEŘI
ŠKOLY