Zahraniční obchod

 

Obor Zahraniční obchod je zaměřen na problematiku zahraničního obchodu – obchodování v rámci EU a se třetími zeměmi, samozřejmostí je obchodování v rámci České republiky. Absolvent zná problematiku mezinárodních obchodních operací, ovládá praktické úkony z oblasti marketingu a práva, např. založení společnosti nebo sestavení reklamní kampaně. Ke své práci používá dva cizí jazyky (anglický a německý), informační technologie a znalosti z dalších odborných předmětů (technika obchodního jednání, management, mezinárodní platební styk a jiné).

 

Získané znalosti si student ověřuje při dlouhodobé praxi. Po ukončení studia je schopen pracovat na různých pozicích s ekonomickým zaměřením a v oblasti zahraničního obchodu.

 

Absolvent oboru Zahraniční obchod získá titul DiS. – diplomovaný specialista.


PARTNEŘI
ŠKOLY