kontakty vyučující

Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.

Marketing, Finance, Mezinárodní marketing

z.stefanovova@seznam.cz

Neboť mám velmi vřelý vztah ke Goodwillu již hezkou řádku let, vyučuji tady předměty jako Marketing I., Marketing II., Mezinárodní marketing a Finance. Při své pedagogické práci  jsem ráda, když studenti nejen pochopí nové pojmy dané problematiky, ale také se je naučí používat ve své budoucí  praxi.  Právě proto se snažím studenty co nejvíce logicky, jasně, stručně a výstižně motivovat k tomu, aby ve svém praktickém životě zúročili zkušenosti nabyté studiem na této Vyšší odborné škole Goodwill.