partneři

Asociace hotelů a restaurací ČR

Asociace připravuje stanoviska k legislativním návrhům, sleduje nejnovější trendy v cestovním ruchu a nabízí aktuální školení, vytváří propojení firem zabývajících se cestovním ruchem a podílí se na celé řadě projektů. S představiteli vlády vyjednává co nejpříznivější podmínky pro CR.

www.ahrcr.cz