Přihláška

Přihláška

Přihláška ke studiu na Vyšší odborné škole Goodwill:

Specifikace studia

Vyber obor*
Zahraniční obchodAnimace v cestovním ruchuPodnikání v cestovním ruchu

Forma studia*
denníkombinovaná

Údaje uchazeče

Příjmení*

Jméno*

Národnost*

Státní příslušnost*

Datum narození*

Místo narození*

Rodné číslo*

Telefon*

E-mail*

Adresa trvalého bydliště

Ulice a číslo domu*

Obec*

PSČ*

Absolvovaná nebo studovaná střední škola

Název*

Adresa*

Obor*

IZO

Rok maturity*

Odkud se uchazeč hlásí*

Nouzový kontakt (jméno, číslo)

Odkud o škole vím?*