Projekty

Projekty

Projekty ke Goodwillu neodmyslitelně patří. Díky nim mohou naši studenti například vyrážet na stáže do zahraničí, vyučující se propojovat s firmami a zahraničními partnery nebo pro vás můžeme vylepšovat technické zázemí školy.

Erasmus

Díky grantu z programu Erasmus+ Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě vyjede ve školním roce 2020/2021 celkem sedm našich studentů na odbornou praxi do Španělska. Dva absolvují dlouhodobou mobilitu ErasmusPro na pozici animátor a pět krátkodobé stáže v délce […]

VOV

Cílem projektu je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.“ […]

Šablony II – Zkvalitnění výuky II

PROJEKT „ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ II“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. je příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016457. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky studentů GOODWILL – […]