Projekty

Projekty

Projekty ke Goodwillu neodmyslitelně patří. Díky nim mohou naši studenti například vyrážet na stáže do zahraničí, vyučující se mohou propojovat s firmami a zahraničními partnery nebo pro vás můžeme vylepšovat technické zázemí školy.

Erasmus – CreaVET

Projekt zaměřený na zvyšování kreativity a dovedností řešení problémů u studentů odborného vzdělávání přinášíme do naší školy s cílem rozvíjet inovativní přístupy ve vzdělávání. Naše iniciativa zahrnuje školení a semináře pro studenty i pedagogy, zásadní výstupy a účelné aktivity, které […]

Šablony III – Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů III, registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003441

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. je příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů III. Projekt je realizován v období 1. 02. 2023 – 31. 1. 2026. Projekt je zaměřen na personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů, osobnostně […]

Industry 4.0 Era

Ve školním roce 2021/22 byla na naší škole zahájena realizace projektu Industry 4.0 Era, a to hned úvodní schůzkou konanou na GOODWILLu. Vedoucí projektu je škola v Turecku, dále jsou tam partneři z Itálie, Litvy, Portugalska a Španělska. Kromě aktivit konaných na […]

Projekt OKAP

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. realizuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem projekt OKAP II – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. V rámci projektu jsou ve školy zajištěny 2 personální šablony, a to Koordinátor […]

Erasmus

Název projektu: Projekt odborné praxe Goodwill – Espaňa 2022/2023Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000078508Program: Erasmus+ – Mobility v odborném vzdělávání a přípravě Po shcválení žádosti a podepsání grantové smlouvy následovalo seznámení studentů s podmínkami účasti, konáním výběrového řízení a cíli projektu. Na podzim 2022 […]

VOV

Cílem již ukončeného projektu byla podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce […]

Šablony II – Zkvalitnění výuky II

PROJEKT „ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ II“ BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. byla příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016457. Projekt byl realizován v období 1. 10. 2019 – 30. […]