projekty

Erasmus – CreaVET

Projekt zaměřený na zvyšování kreativity a dovedností řešení problémů u studentů odborného vzdělávání přinášíme do naší školy s cílem rozvíjet inovativní přístupy ve vzdělávání. Naše iniciativa zahrnuje školení a semináře pro studenty i pedagogy, zásadní výstupy a účelné aktivity, které budou sloužit jako základ pro trvalou a udržitelnou změnu.

Hlavním cílem projektu je nejen posílit kreativitu a dovednosti řešení problémů, ale také vytvořit model, který bude sloužit jako vzor pro ostatní školy. Projekt bude poskytovat užitečné materiály a zkušenosti, které mohou být v budoucnu využity nejen u nás, ale i v širším vzdělávacím prostředí.

Mezi hlavní aktivity projektu patří tři mezinárodní projektová setkání, školení pedagogů a studentů, mezinárodní semináře pro pedagogy i studenty, technické a umělecké exkurze, výstava projektů a konference. Kromě toho projekt přinese i několik zásadních výstupů, jako je přípravná studie a analýza kreativity a dovedností řešení problémů, výzkumná zpráva o získávání těchto dovedností pomocí projektově orientovaného učení, plán semináře a učební materiály pro pedagogy, a kurikulum pro studenty.

Věříme, že náš projekt přinese nejen konkrétní výsledky, ale také posílí povědomí o inovativním přístupu ve vzdělávání. Budeme rádi, pokud se náš příklad stane inspirací pro další školy a přispěje k rozvoji kreativity a schopností řešení problémů u studentů odborného vzdělávání.

V rámci studentských aktivit vytvořil náš studentský tým SEEN (Simona, Eliška, Erika, Nikola) logo projektu.