Kontakty vyučující

Vyučující

RNDr. Kamila Slováková, Ph.D., ředitelka školy

slovakova@vos-goodwill.cz, +420 601 394 794 Finanční matematika

+420 601 394 794, slovakova@vos-goodwill.cz

Ve školství pracuji od revoluce (Sametové, ne Velké říjnové). Nejdříve jako učitelka, pak zástupkyně ředitelky, teď ředitelka. Kromě toho, že řídím školu a vedu projekty, učím MATEMATIKU. Dlouho, srozumitelně a s nadšením! Chápu, že škola není matematicky zaměřená, a tak mi přijde stejně důležité jako schopnost něco spočítat, vzbudit u studentů k matematice KLADNÝ vztah. V souladu se zaměřením oborů se zabýváme jen srozumitelnými oblastmi matematiky zaměřenými na peníze – tedy finanční matematikou. A v hodinách matematiky je NAŘÍZENO používat mobil – zatím každý tu kalkulačku měl 😊

životopis
Ing. Šárka Cudziková, zástupkyně ředitelky a vedoucí oboru ZO

Mikroekonomie, Makroekonomie, Mezinárodní obchodní operace

+420 727 875 121, vosgood@vos-goodwill.cz

O vyšší odborné škole GOODWILL jsem poprvé slyšela v roce 1997, kdy jsem do ní nastoupila jako studentka oboru Zahraniční obchod. Odbornou praxi jsem strávila – kde jinde – než na GOODWILLu a po absolutoriu a získání titulu DiS. jsem shodou šťastných náhod začala pracovat v duchu našeho hesla „Ani chvilu bez GOODWILLu“  právě v GOODWILLu. Školu jsem si tedy „vyzkoušela“ z obou stran a jsem za to ráda.

V průběhu let jsem si při práci doplnila další vzdělání – bakalářské a magisterské studium oboru Ekonomika a management a doplňující pedagogické studium. Spolupracuji na mnoha projektech školy a od roku 2012 jsem se stala zástupkyní paní ředitelky, která vede školu s přehledem a humorem sobě vlastním. Učím předměty Makroekonomie a Mikroekonomie, ve kterých je sice spousta teorie, k tomu nově přibyl i předmět Mezinárodní obchodní operace, ale věřím, že společně to vždy úspěšně zvládneme… Těší mě, že máme fajn studenty – určitě má na tom zásluhu i dobrá atmosféra, která ve škole panuje.

životopis
Ing. Pavla Dudysová

Marketing, Finance

dudysova@vos-goodwill.cz

životopis a kontakty

Je mi ctí být součástí skvělého pedagogického kolektivu a vyučovat “goodwilláky” odborné ekonomické předměty, neboť vyznat se ve financích, ať už v osobních či podnikových, to je smyslem a cílem výuky těchto předmětů na školách. Téměř neustále řešíme problematiku spojenou s penězi, v každém okamžiku chceme učinit správná rozhodnutí. Z tohoto důvodu považuji výuku ekonomických předmětů za zásadní, neboť díky nim jsme finančně gramotní a jejich praktická využitelnost je v životě stoprocentní.

životopis
Ing. Iva Gerychová

Profesní etika, Management, Komunikace

gerychova@vos-goodwill.cz

Vystudovala jsem VŠB-TU Ostrava, Ekonomickou fakultu, obor Management, ve kterém mě zaujala zejména oblast Lidských zdrojů. Po škole jsem se tedy vydala do světa personalistiky. Stala jsem se lektorem a akreditovaným koučem, působila jako Personální manažerka a Specialista vzdělávání v různých firmách. Měla jsem možnost pracovat s čerstvými absolventy, liniovými manažery i členy představenstva a vrcholovými manažery. Dodělala jsem si pedagogické vzdělání a rozhodla se sdílet své zkušenosti se studenty tak, aby pro ně získané znalosti a dovednosti byly co nejvíce praktické a nápomocné v praxi. 


Mým oblíbeným citátem je výrok H.Forda: „Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“  Věřím, že na našich společných hodinách se bude jednat vždy o ten první případ :).

životopis
Mgr. Rostislav Gola

Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce, Zeměpis cestovního ruchu, Socioekonomická geografie, Projektové řízení
+420 727 875 124
gola@vos-goodwill.cz

Jsem absolventem Ostravské univerzity, na které jsem vystudoval obor německý jazyk – geografie. V roce 1996 jsem změnil dres a ze studenta se stal učitel. Nastoupil jsem na školu Goodwill ve Frýdku-Místku. Nejdříve jsem působil na zdejší obchodní akademii a pomaturitním studiu a poté jsem plynule přešel na vyšší odbornou školu. Díky báječným studentům i kolegům jsem prožil krásné roky plné zábavného učení 😊. Kromě němčiny a zeměpisu tě provedu taji projektového řízení a pokud budeš mít zájem, pomohu ti s výjezdem na zahraniční mobilitu přes program Erasmus+. A také jsem pro tebe napsal řadu pěkných skript. Volný čas trávím se svou velkou rodinou. Jsem vášnivý turista a jako patriot znám každý beskydský kout. Rád ochutnávám produkty minipivovarů. Ich freue mich auf Dich!

životopis
Mgr. Petr Jaroš

Řízení kvality, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

petrjaros.vos@seznam.cz

Vystudoval jsem Ostravskou univerzitu v oboru Angličtina a katechetika. Po ukončení formálního vzdělání jsem několik let pracoval v Anglii a v USA, kde jsem se rovněž snažil zlepšit svou „školní“ angličtinu. Po návratu jsem se také začal věnovat oboru řízení kvality a působil jsem jako auditor a poradce v tomto oboru. Na VOŠ GOODWILL učím již déle, než 15 let. Rád vám pomohu s vaší angličtinou a provedu vás základy systému řízení kvality. Ve volném čase se věnuji své rodině, cestovaní a sportu, v současné době především cyklistice. So, see you soon!

životopis
Ing. Irena Jungová

Účetnictví, Daně a daňová soustava

irenajungova@seznam.cz

O své budoucí profesi učitele jsem měla jasno již v dětství. Začala jsem studovat na gymnáziu. V  prvním ročníku v rámci předmětu základy výroby a odborné přípravy jsem se seznámila se všemi odvětvími národního hospodářství a výsledkem toho byla moje profesní změna z učitele na ekonoma. Vystudovala jsem Vysokou školu báňskou, ekonomickou fakultu v Ostravě, obor ekonom národohospodář – plánovač. Po studiu začátkem 90. let jsem začala pracovat jako ekonomka v soukromé firmě. Následně po mateřské jsem se oklikou přes profesi likvidátora, pracovníka výběru pojistného, dostala k mé původní vytoužené profesi, a to učitele odborných ekonomických předmětů na střední škole a později i na vyšší odborné škole. V průběhu profesních změn jsem ještě vystudovala pracovní právo a právo sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a pedagogické minimum na Ostravské univerzitě.

Volný čas trávím nejraději s rodinou. Jsem totiž narozena ve znamení Raka, o kterém se říká, že je rodinný typ (v mém případě to platí 100 %). Rádi chodíme na túry a obdivujeme krásy přírody Moravskoslezských Beskyd. S vervou pracuji na své zahrádce.

životopis
Mgr. Bc. Eva Paličková

Španělský jazyk

palickova@vos-goodwill.cz

Jmenuji se Eva Paličková a jsem absolventkou Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem vystudovala španělskou a portugalskou filologii. Před pár lety jsem si rozšířila aprobaci také o ruský jazyk, který jsem v bakalářském programu vystudovala na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Španělštinu učím na VOŠ Goodwilll od roku 1999. Přestože se nejprve vyučovala jako nepovinný předmět, těšila se velkému zájmu studentů. Postupem času byla zařazena jako třetí cizí jazyk oboru Animace v cestovním ruchu. Díky svým dlouholetým zkušenostem s prací průvodkyně a delegátky jsem měla v minulosti možnost vyučovat na Goodwillu také předmět Průvodcovství. Na Goodwillu jsem vždy oceňovala a stále oceňuji příjemnou atmosféru, dobrý kolektiv, bezva ředitelku a fajn studenty.

Jací jsou Španělé? Temperamentní, společenští, komunikativní a jejich život je jedna velká fiesta. A jaká jsem já? Stejná. Proto se do Španělska pořád tak ráda vracím a své zkušenosti předávám dál. Krom cestování ve svém volném čase chodím na hory, účastním se historických akcí a jezdím na koni.  Mám ráda víno, hudbu, psy, kočky a samozřejmě svou práci.

životopis
PhDr. Jana Řeháková

Animační činnosti, Technika obchodního jednání, Psychologie, Prezentace

rehakova@vos-goodwill.cz

Jmenuji se Jana Řeháková a narodila jsem se na počátku znamení Střelce. O Střelcích se říká, že jsou nestálí. V mém případě jsou jisté výjimky. Například je to láska ke zvířatům. Miluju psy, tedy ty především. Své první štěně jsem si vynutila v předškolním věku a od té doby mě doma najdete v psí společnosti. Pocházím z učitelské rodiny. Moje maminka – učitelka – mě od dětství nechávala nahlédnout pod pokličku této profese. To mi taky zůstalo, i když maminka miluje matematiku, což se o mně skutečně nedá říct. Jsem prostě humanitní. Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci (obor Jazyk český – Pedagogika). Z předmětů, které učím, mám asi nejraději Psychologii, ale baví mě i ostatní – třeba Animační činnosti. Mé životní motto zní: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ A vlastně mám ještě jedno: „Šťastní dospělí, kteří si nezapomněli hrát!“

životopis
Ing. Jan Slíva

Informační technologie, Prezentační techniky, Statistika, Obchodní korespondence
+420 727 946 870
j.sliva@vos-goodwill.cz

Vystudoval jsem technickou VŠ. Svoji pracovní kariéru jsem začal programováním, tvorbou matematických modelů a prováděním výpočtů napěťo – deformačních stavů těchto modelů. Externě jsem vyučoval odborné předměty na VŠ.
Nabídku učit na Goodwillu jsem využil, a na naší škole jsem již skoro 30 let. Doplnil jsem si vzdělání studiem pedagogických předmětů. Zapojil jsem se do projektů na zvyšování odbornosti, zlepšování kvality výuky a také modernizaci počítačů a techniky potřebné pro výuku. Ve škole dělám správce IT a e-learningu.
Vyučuji předměty IT hlavně z uživatelského hlediska. Preferuji praktickou výuku a dbám, aby jakýkoliv výstup byl vizitkou studenta.
Dále vyučuji předmět Statistika, kde se snažím „jednoduše“ vysvětlit probíranou látku na praktických příkladech tak, aby studenti snáze pronikli do dané problematiky.
Posledním vyučovaným předmětem je Obchodní korespondence. S tím je spojena znalost normy pro psaní čehokoli. Ať už je to psaní adres, obchodních písemností, osobních písemností i soukromých písemností. Dlouhodobě působím jako lektor celoživotního vzdělávání.
Upřednostňuji logické uvažování, systematickou práci studentů a dodržování dohodnutých termínů. Ve výuce preferuji přátelskou atmosféru, mám rád humor.
A moje zájmy? Jsem domácí kutil. Mám rád svoji rodinu, cestování, westerny, v zimě lyže, běžky, v létě kolo, koloběžky a také chodím pěšky.

životopis
PhDr. Věra Strakošová

Dějiny kultury, Relaxační techniky

vera.strakosova@seznam.cz

Svět kultury, umění, historie je světem nádherně barevným, s mnohými tajemstvími, o kterých nemáme tušení. Rozhodně v předmětu dějiny kultury nejde o biflování na sebe navršených dat, letopisů a nezáživných teorií. Projdeme se po cestách, kterými kráčely starověké národy. Prosvištíme středověkem i novověkem až k současnosti.  Moderní technologie v archeologii odkryly nové vzrušující objevy záhad, které v nás zanechávají otazníky nad vývojem, vzestupem i pádem vyspělých civilizací. Současně nahlédneme do tvorby géniů, jejichž díla malířská či sochařská obohatila civilizaci, nebo jsou zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Výše uvedené problematice se věnuji v podstatě od dětství. Léta studií jsem strávila nejprve na knihovnické škole v Brně (tehdy studium nástavbové, po střední škole) a později, na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem si vybrala obor, který jsem měla ráda od školních lavic –  dějiny umění a kultury i vše co souviselo s divadlem, filmem, hudbou, pedagogikou, psychologií.  Stále ráda se snažím, aby i mladá generace vnímala souvislosti a vývoj dějin. Na VOŠ – Goodwill je tomu více než deset let. 

Relaxační techniky – to je úplně jiná oblast a radost…jak napovídá název, seznamujeme se s novými trendy, besedujeme o tom, jak máme čelit stresu, jak prožít kvalitní život ve zdraví a pohodě. Budeme mít možnost naučit se aktivně odpočívat. V hodinách mají studentky a studenti možnost využít svou kreativitu, schopnost hovořit i naslouchat. Pokusím se vtáhnout vás do systému jedné z dnes nejuznávanějších relaxačních technik – jógy, ale i celé řady dalších.  A hlavně – budeme se smát, protože smích, jak praví klasik, je kořením života.

životopis
Mgr. Petra Vašinková

Právo, Právo a ekonomika EU, Obchodní a živnostenské právo, Mezinárodní právo

vasinkova@vos-goodwill.cz

Od lidskoprávní problematiky právníka neziskové organizace ještě v dobách studií na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přes několik let strávených jako firemní právník ve velkých realitních kancelářích a později jako právník obce jsem se dopracovala také k pedagogické činnosti.

Na Goodwillu působím od roku 2020 a mým hlavním cílem je přiblížit studentům právo tak, aby ztratilo všeobecnou nálepku kandidáta na jeden z nejméně oblíbených předmětů. Teoretickým základům práva, které mnohé odrazují, se sice úplně vyhnout nedá, ale vzájemnou spoluprací a společným nadšením můžeme prostřednictvím výuky formou tzv. street law, tj. začleňováním praktických situací, příkladů a kreativních her, udělat hodiny práva zábavnější a smysluplnější. Snad si pak alespoň střípky znalostí zapamatujete a odnesete i do běžného života. Věřím, že se nám to podaří.

životopis
Mgr. Martina Václavíková

Anglický jazyk, Obchodní angličtina; Správa sociálních sítí
 +420 605 174 417
vaclavikova@vos-goodwill.cz

Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu v oborech Angličtina ve sféře podnikání a Anglický jazyk pro překladatelskou praxi, praktické zkušenosti jsem také nasbírala několikaletým pobytem v zahraničí. Na VOŠ GOODWILL učím od roku 1999, zakládám si na přátelském přístupu ke studentům a příjemné atmosféře ve třídě. Naučím vás zejména odbornou angličtinu se zaměřením na váš obor, budete ale samozřejmě umět komunikovat i v běžných situacích. Napsala jsem pro vás skripta se všemi tématy přímo na míru! Mezi mou oblíbenou náplň hodin patří také např. kolokace, idiomy, slovní hříčky, false friends a humor.

Na Goodwillu mám navíc na starosti sociální sítě, tak se k nám přidejte a pište, moc ráda odpovím! Jsem také vždycky ráda za zpětnou vazbu od absolventů a mám mezi nimi již spoustu přátel.

Ve volném čase mám nejraději cestování, ideálně spojené s kulinářskými zážitky a sportem, jezdím ráda na kole, chodím po horách, vařím, sleduju filmy a seriály a jako „holka“ z jižní Moravy mám velmi kladný vztah k vínu. I´m looking forward to meeting you!

životopis
Ing. Alena Votoupalová, vedoucí oboru CR

Cestovní kancelář, Průvodcovství, Mezinárodní platební styk, Speciální druhy cestovního ruchu, Bankovnictví, Hotelnictví, Technika služeb cestovního ruchu, Tvorba produktu cestovního ruchu, Doprava
+420 724 101 753
votoupalova@vos-goodwill.cz

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, obor cestovní ruch a služby v Banské Bystrici. Praktické zkušenosti s cestovním ruchem jsem získala při svém zaměstnání v provozu velkého hotelu. Ve škole vyučuji předměty, které se vážou právě k cestování, takže Techniku služeb CR, Průvodcovskou činnost, Hotelový provoz, Cestovní kancelář a Speciální druhy CR. Se studenty oboru Podnikání v CR máme navíc předmět, ve kterém si vykalkulujeme jakýkoliv zájezd.

A poněvadž jsem ekonom a pracovala jsem také několik let v bance, vyučuji i předměty, které se vztahují k ekonomice firmy, tj. Bankovnictví a Mezinárodní platební styk.

Ve volném čase ráda hodně cestuji a to hlavně za sportem, ale i za poznáním.

životopis
Miriam Marková

Asistentka pedagoga

markova@vos-goodwill.cz

životopis