kontakty vyučující

Ing. Alena Votoupalová, vedoucí oboru CR

Cestovní kancelář, Průvodcovství, Mezinárodní platební styk, Speciální druhy cestovního ruchu, Bankovnictví, Hotelnictví, Technika služeb cestovního ruchu, Tvorba produktu cestovního ruchu, Doprava
+420 724 101 753
votoupalova@vos-goodwill.cz

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, obor cestovní ruch a služby v Banské Bystrici. Praktické zkušenosti s cestovním ruchem jsem získala při svém zaměstnání v provozu velkého hotelu. Ve škole vyučuji předměty, které se vážou právě k cestování, takže Techniku služeb CR, Průvodcovskou činnost, Hotelový provoz, Cestovní kancelář a Speciální druhy CR. Se studenty oboru Podnikání v CR máme navíc předmět, ve kterém si vykalkulujeme jakýkoliv zájezd.

A poněvadž jsem ekonom a pracovala jsem také několik let v bance, vyučuji i předměty, které se vztahují k ekonomice firmy, tj. Bankovnictví a Mezinárodní platební styk.

Ve volném čase ráda hodně cestuji a to hlavně za sportem, ale i za poznáním.