Seniorská akademie

Seniorská akademie

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. nabízí studium v Seniorské akademiiobor  Cestovní ruch.
Studium je určeno aktivním seniorům.

 Organizace studia:
 Délka studia:  dle volby studenta 1 – 3 roky, možno pokračovat i více let (jednotlivé roky studia jsou na sobě nezávislé).

 Každý rok (tzn. 2 semestry) je ukončen získáním osvědčení, po absolvování všech 6-ti semestrů účastníci obdrží souhrnný certifikát.

Termíny konání ve Frýdku-Místku:   
úterky 14 – 17 hod nebo
pátky  9 – 12 hod

Příspěvek studenta za semestr:  500,-Kč.
Úhradu platby, prosím, proveďte na následující bankovní spojení: ČSOB, a. s., Frýdek-Místek, číslo bankovního účtu: 155 690 341/0300, variabilní symbol rodné číslo před lomítkem, do poznámky, prosím, uveďte „Seniorská akademie – příjmení“. Výuka je spolufinancována Statutárním městem Frýdek-Místek.

 Semestr: 10 setkání (týdně 3 vyučovací hodiny), součástí studia budou také 2-3 exkurze či výlety. O přestávkách v rámci setkání možnost zakoupení drobného občerstvení.

Přijímací řízení:  pouze vyplněná přihláška

Zimní semestr: studium září – prosinec; leden zkouškové období (formou testu, kolokvia nebo ústní zkoušky)

Letní semestr:  studium únor – duben; květen zkouškové období (formou testu, kolokvia nebo ústní zkoušky)

Ukončení ročníku: osvědčení s přehledem vystudovaných předmětů. Slavnostní předání proběhne v Rytířském sálu frýdeckého zámku.

Ukončení kompletního 3-letého studia: certifikát o ukončení celého studia. Předání za přítomnosti významných hostů – Rytířský sál frýdeckého zámku.

Kontakt: Irena Petrová, DiS., petrova@vos-goodwill.cz, tel.: 607 090 885

Přihlášku ke stažení naleznete níže a můžete ji zaslat e-mailem na petrova@vos-goodwill.cz, případně si ji můžete vyzvednout i přímo vypsat osobně na adrese GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. ve Frýdku-Místku (nejlépe po předchozí telefonické dohodě s Irenou Petrovou, DiS. na mob.: +420 607 090 885)

Vyučované předměty Seniorské akademie GOODWILL

2015/2016

Zimní semestr: Dějiny České republiky – PhDr. Věra Strakošová, Hotelové a lázeňské služby – Ing. Alena Votoupalová, Zeměpis cestovního ruchu Česká republika – Mgr. Rostislav Gola
Letní semestr: Psychologie – PhDr. Jana Řeháková, Výtvarná kultura – PhDr. Věra Strakošová, Cestovní kancelář – Ing. Alena Votoupalová

2016/2017

Zimní semestr: Komunikace – PhDr. Jana Řeháková, Marketing –  Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D., Základy práva – Mgr. Jana Dreslerová
Letní semestr: Zeměpis cestovního ruchu střední Evropa – Mgr. Rostislav Gola, Společenská etiketa – PhDr. Jana Řeháková, Management – Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.

2017/2018

Zimní semestr: Interkulturní komunikace – PhDr. Jana Řeháková, Dějiny umění Mimoevropské civilizace – PhDr. Věra Strakošová, Zeměpis cestovního ruchu západní Evropa – Mgr. Rostislav Gola
Letní semestr: Dějiny umění II. – PhDr. Věra Strakošová, Zeměpis cestovního ruchu jižní Evropa – Mgr. Rostislav Gola, Technika služeb cestovního ruchu – Ing. Alena Votoupalová

2018/2019

Skupina: A, B, C, D, E

Zimní semestr: Dějiny umění Starověké civilizace – PhDr. Věra Strakošová, Zeměpis cestovního ruchu severovýchodní Evropa – Mgr. Rostislav Gola, Historie Frýdku-Místku – Ing. Ilona Nowaková
Letní semestr: Doprava v cestovním ruchu – Ing. Alena Votoupalová, Dějiny umění Starověké civilizace II. – PhDr. Věra Strakošová, Psychologie II. – PhDr. Jana Řeháková

Skupina: F

Zimní semestr: Marketing –  Ing. Zuzana Stefanovová, Psychologie – PhDr. Jana Řeháková, Hotelové a lázeňské služby – Ing. Alena Votoupalová
Letní semestr:  Základy práva – Ing. Irena Jungová, Management – Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D., Zeměpis cestovního ruchu Česká republika – Mgr. Rostislav Gola

2019/2020

Skupina: A, B, C, D, E

Zimní semestr: Zdravověda a první pomoc – Mgr. Renáta Fučková, Dějiny umění Středověk – PhDr. Věra Strakošová, Sociologie – PhDr. Jana Řeháková
Letní semestr:  Zdravý životní styl – Mgr. Renáta Fučková, Zeměpis cestovního ruchu Afrika – Mgr. Rostislav Gola, Dějiny umění Novověk – PhDr. Věra Strakošová

Skupina: F

Zimní semestr: Osobní finance – Ing. Pavla Dudysová, Technika služeb cestovního ruchu – Ing. Alena Votoupalová, Zeměpis cestovního ruchu střední Evropa – Mgr. Rostislav Gola
Letní semestr:  Osobní finance II. – Ing. Pavla Dudysová, Sociologie – PhDr. Jana Řeháková, Cestovní kancelář – Ing. Alena Votoupalová

OHLASY ÚČASTNÍKŮ SENIORSKÉ AKADEMIE

Na Vyšší odborné škole GOODWILL probíhá Seniorská akademie již od roku 2015 a my děkujeme vám, studentům – seniorům, za skvělou zpětnou vazbu, kterou jste vyjádřili v dotazníku spokojenosti.  Je pro celý kolektiv VOŠ GOODWILL velkým povzbuzením do další práce. Také všem gratulujeme ke složení tolik obávaných zkoušek!

Naši lektoři si velmi váží vašich postřehů a všichni si práci s jinou věkovou kategorií, než jsou běžně zvyklí, užívají. Děkujeme za podněty ke skriptům, námětům na exkurze, nabídku v bufetu či kurzy.

Za chválu i připomínky moc děkujeme a vybíráme něco málo z mnoha pozitivních ohlasů:

–          Ve škole je příjemné prostředí, skvělí lektoři, doporučím známým, kteří zde ještě nestudují.  Je skvělé se dozvědět nové informace ze zeměpisu, hotelnictví a lázeňství a zopakovat vědomosti z dějepisu.
–          Už se těším na nové předměty v dalším semestru!
–          Líbí se mi tady, přednášející mají obrovské znalosti, vyučují s láskou a radostí i nás starší, plně se nám věnují. Studium doporučuji, i když si ze mě kolegové a známí „utahují“.
–          Je to úžasné, že i tak můžu doplnit své mezery ve znalostech.
–          Všem pracovníkům Goodwillu děkuji!
–          Ve škole se mi líbí. O studiu své známé informuji i nadále budu, ale mnozí mají obavy ze zkoušek.
–          Líbí se mi hodně a jsem spokojená se všemi službami i výukou. Děkuji za vše. Pokud budu mít možnost, ráda doporučím vaše studium. Přeji mnoho úspěchů a studentů.
–          Známým jsem studium doporučila. Zatím nové technologie stíhám, ale časem se určitě přihlásím do počítačů nebo jazyků.
–          Studium se mi líbí. Oceňuji přístup vyučujících, pro které jsme jako věková kategorie novum!
–          Po prvním semestru Seniorské akademie jsem v tom dobrém slova smyslu změnila názor na soukromé školy. Lektoři jsou skvělí odborníci a výborní pedagogové.
–          Předměty jsou vhodně vybrány a dávají nám možnost si vše zopakovat. Velmi se mi to líbí.
–          Velmi oceňuji odbornou úroveň lektorů.
–          Zatím jsem ze všeho nadšená! Děkuji!
–          Do školy se vždy těším (na rozdíl od povinné školní docházky). Určitě doporučím svým známým.
–          Moc se mi líbí ve škole, ráno doma se již na školu těším díky.
–          Jsem velmi spokojená, kde můžu, chválím a doporučuji všem seniorům, kteří ještě váhají.

Ještě jednou děkujeme, těšíme se na setkání v dalších semestrech a přejeme mnoho úspěchů nejen ve studiu!

Kolektiv VOŠ GOODWILL.

SENIORSKÁ AKADEMIE BYLA V LETECH 2015 – 2020 NA ZÁKLADĚ POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE SPOLUFINANCOVÁNA STATUTÁRNÍM MĚSTEM FRÝDEK-MÍSTEK A V ROCE 2015 TAKÉ MĚSTSKOU POLICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK.