Nejčastější otázky

Nejčastější otázky

Jak se mám přihlásit?
Škola pro nadcházející školní rok přijímá nové studenty bez přijímacího řízení. Stačí jen vyplnit přihlášku. K přihlášce se přikládá ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzení od lékaře – obojí lze dodat až při zápisu. Další informace ti zašle naše studijní oddělení. A přihlásit se můžeš až do 31.10.!

Kolik je školné?
Pro denní i kombinovanou formu vzdělávání je stanoveno školné 9 250 Kč za semestr. A platí akce „SEMESTR ZDARMA!“ 

Jak mám školné uhradit?     
Školné můžeš uhradit příkazem k úhradě, pomocí internetového bankovnictví, nebo osobně v pokladně školy. Studenti prvního ročníku hradí školné do 15 dnů po doručení Rozhodnutí o přijetí; studenti vyšších ročníků do 30. 6. předchozího školního roku. Školné se hradí za celý školní rok najednou (2 semestry); ve výjimečných případech je možné školné rozložit. Na základě žádosti se vyřídí splátkový kalendář a student podepíše  dodatek ke Smlouvě o studiu. 
V takovém případě se, prosím, obraťte na vedoucí studijního oddělení paní Irenu Petrovou, tel: +420 607 090 885, e-mail: petrova@vos-goodwill.cz

Můžu při studiu pracovat?
Jasně! Studenti, kteří pracují při škole, mají u nás podporu! Na splnění povinností se dá s každým vyučujícím domluvit. 

Budu mít status studenta?
Samozřejmě! Prezenční studium má své nesporné výhody! Snadno si spočítáte, kolik ušetříte na sociálním a zdravotním pojištění! A ty studentské slevy!

Jakým způsobem probíhá výuka?           
VOŠ Goodwill uplatňuje vysokoškolský systém výuky, tzn., chodíš na přednášky a cvičení. Předmět je ukončen zkouškou nebo zápočtem. Předpokladem pro vykonání zkoušky je získání zápočtu. Ten je udělován na základě docházky a dalších požadavků vyučujícího daného předmětu. Zkoušky pak probíhají ústní nebo písemnou formou. Zkouškové období je na konci každého semestru a trvá čtyři týdny, přihlásit se můžeš elektronicky, až všechno umíš. A pokusů je možných více.

Které cizí jazyky se ve škole vyučují?     
Zahraniční obchod a Podnikání v cestovním ruchu mají do výuky zařazen anglický a německý jazyk. Obor Animace v cestovním ruchu pak ještě navíc španělštinu. Tento jazyk je vyučován od druhého semestru. Němčinu učí nejoblíbenější učitel a baví i ty, kteří vůči ní měli předsudky.

Kdy se můžu přijít do školy podívat?      
Kdykoli po domluvě s vedoucí studijního oddělení, paní Irenou Petrovou, tel: +420 607 090 885, e-mail: petrova@vos-goodwill.cz

Budu mít i nějaké praktické zkušenosti?        
Ano! Praxe je nejvíc! Studium je doplněno o praxi ve vybraných firmách podle studijního oboru. Praxe trvá čtyři týdny ve druhém ročníku a dvanáct týdnů ve třetím ročníku. Mezitím k nám chodí profíci z firem nebo my za nimi exkurze.

Podívám se také do světa?            
Určitě můžeš, míst na zahraniční stáže je dost! Škola je zapojena do mezinárodních projektů. Naši studenti mohou vycestovat v rámci praxe do Španělska, Anglie, Řecka, případně do dalších zemí.

Nabízíte ubytování a stravu?
Ano, koleje:
Domov mládeže při SPŠ
28. října 1639
738 02 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba: PhDr. Richard Mohyla, tel.: 776 286 948
Žádost o ubytování můžete zaslat na mohylar@pojfm.cz
Ubytování po 2 – 3 studentech, povinný odběr snídaně.
Možnost využití tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách, posilovna.

Cena 1 600,- Kč měsíčně, platí se zpětně po měsících. Kauce při nástupu činí 3 200,- Kč.
Vratná záloha 500,- Kč na poškození inventáře se vybírá v měsíci září.
Možnost pobytu i přes víkend.

Jak to ve škole vypadá?
Hlavně je u nás pohodová, rodinná atmosféra! Tu si studenti nejvíce cení. Víme to z ankety, ve které nás jednou za rok hodnotí. Jinak klasika – některé třídy vybaveny interaktivními tabulemi, samoobslužný bufet, příjemná knihovna a fajn zahrada.

Co když nedám maturitu?
Když nedáš maturitu na jaře, ještě není nic ztraceno, i tak se můžeš přihlásit, budeme ti držet místo a v podzimním termínu i palce. Pokud tě přijmeme a tobě se nepodaří složit maturitní zkoušku do 31. 10., nemůžeš ke studiu nastoupit. Ale rádi tě uvidíme v dalším roce, až maturitu úspěšně zvládneš. Držíme ti palce! 

Můžu přejít z jiné VOŠ nebo VŠ?
Ano a můžeme ti také po porovnání učebních plánů uznat již splněné předměty z jiných škol. Takže neztratíš zbytečně čas, třeba když jsi nepostoupil/a do dalšího semestru na VŠ.

Nebude to nuda?
Rozhodně ne. Výuka je zpestřena exkurzemi, besedami s odborníky z praxe, workshopy, kulturními akcemi, organizovali jsme i minikonferenci o cestování, plesy, tančírnu apod. Mimo školu organizují studenti Animací setkání v klubu Stoun – legendární Goodwill párty. Kromě nich je organizována spousta dalších akcí.