Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. je na základě zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, držitelem autorizace Ministerstva pro místní rozvoj pro tyto profesní kvalifikace:

1) Průvodce cestovního ruchu (kód 645-021-N)

2) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód 65-032-N)

3) Místní zástupce cestovní kanceláře (kód 65-026-M)

Zkoušky pro profesní kvalifikace probíhají na základě Národní soustavy kvalifikací (zkráceně NSK). NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci a pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.

Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)

PROFESNÍ KVALIFIKACE: PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU (KÓD 65-021-N)Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu.PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU: Délka kurzu:                          80 vyučovacích hodinCena kurzu:        […]

Profesní kvalifikace Místní zástupce cestovní kanceláře a cestovní agentury

PROFESNÍ KVALIFIKACE:MÍSTNÍ ZÁSTUPCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE (KÓD 65-026-M)Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu. PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE MÍSTNÍ ZÁSTUPCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE:Délka kurzu:                          48 vyučovacích hodinCena kurzu: […]

Profesní kvalifikace Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury

PROFESNÍ KVALIFIKACE: SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ AGENTURY (KÓD 65-032-N)Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu. PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ AGENTURY:Délka kurzu:                   […]