Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. je na základě zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, držitelem autorizace Ministerstva pro místní rozvoj pro tyto profesní kvalifikace:

1) Průvodce/průvodkyně cestovního ruchu (kód 645-021-N)

2) Samostatný pracovník/pracovnice cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód 65-032-N)

3) Místní zástupce/zástupkyně cestovní kanceláře (kód 65-026-M)

Zkoušky pro profesní kvalifikace probíhají na základě Národní soustavy kvalifikací (zkráceně NSK). NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci a pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.

Profesní kvalifikace Průvodce/průvodkyně cestovního ruchu (65-021-N)

PROFESNÍ KVALIFIKACE: PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ CESTOVNÍHO RUCHU (KÓD 65-021-N)Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu. PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ CESTOVNÍHO RUCHU: Přípravný kurz:                          kombinace prezenčního studia (2x 4 vyučovací […]

Profesní kvalifikace Místní zástupce/zástupkyně cestovní kanceláře a cestovní agentury

PROFESNÍ KVALIFIKACE:MÍSTNÍ ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNĚ CESTOVNÍ KANCELÁŘE (KÓD 65-026-M)Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu. PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE MÍSTNÍ ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNĚ CESTOVNÍ KANCELÁŘE:Přípravný kurz:                    kombinace prezenční výuky (2x 4 hodiny) a […]

Profesní kvalifikace Samostatný pracovník/pracovnice cestovní kanceláře a cestovní agentury

PROFESNÍ KVALIFIKACE: SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ AGENTURY (KÓD 65-032-N)Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu. PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ AGENTURY:Přípravný kurz:                   […]