profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace Průvodce/průvodkyně cestovního ruchu (65-021-N)

PROFESNÍ KVALIFIKACE: PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ CESTOVNÍHO RUCHU (KÓD 65-021-N)
Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu.

PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ CESTOVNÍHO RUCHU:

Přípravný kurz:                          kombinace prezenčního studia (2x 4 vyučovací hodiny) a samostudia (škola poskytne podpůrné studijní materiály)
Cena kurzu:                           5000 Kč

CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY
Zkouška z odborné a praktické části              3900 Kč
Jazyková zkouška (AJ, NJ)*                              1000 Kč
Pozn.: ke zkoušce se lze přihlásit i bez předchozího absolvování přípravného kurzu ke zkoušce.

* V případě, že uchazeč složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji uznat v plném rozsahu.

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace
Přihláška na přípravný kurz profesní kvalifikace
Hodnoticí standard Průvodce cestovního ruchu