profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)

PROFESNÍ KVALIFIKACE: PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU (KÓD 65-021-N)
Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu.
PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU:

Délka kurzu:                          80 vyučovacích hodin
Cena kurzu:                           7500 Kč
Minimální počet účastníků:   6
CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY (po předchozím absolvování přípravného kurzu):
Zkouška z odborné a praktické části              950 Kč
Jazyková zkouška (AJ, NJ)*                              1000 Kč
Pozn.: ke zkoušce se lze přihlásit i bez předchozího absolvování přípravného kurzu ke zkoušce.
CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY (bez předchozí účasti na kurzu):
Zkouška z odborné a praktické části                3900 Kč
Jazyková zkouška (AJ, NJ)*                        1000 Kč
* V případě, že uchazeč složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji uznat v plném rozsahu.

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace
Přihláška na přípravný kurz profesní kvalifikace
Hodnoticí standard Průvodce cestovního ruchu