profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace Samostatný pracovník/pracovnice cestovní kanceláře a cestovní agentury

PROFESNÍ KVALIFIKACE: SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ AGENTURY (KÓD 65-032-N)
Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu.

PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ AGENTURY:
Přípravný kurz:                     kombinace prezenčních hodin (2x 4 vyučovací hodiny) a samostudia (škola poskytne podpůrné studijní materiály)
Cena kurzu:                           5000 Kč

CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY

Zkouška z odborné a praktické části              3500 Kč
Pozn.: ke zkoušce se lze přihlásit i bez předchozího absolvování přípravného kurzu ke zkoušce.

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace
Přihláška na přípravný kurz profesní kvalifikace
Hodnoticí standard Samostatný pracovník CK a CA