profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace Místní zástupce/zástupkyně cestovní kanceláře a cestovní agentury

PROFESNÍ KVALIFIKACE:
MÍSTNÍ ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNĚ CESTOVNÍ KANCELÁŘE (KÓD 65-026-M)
Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu.

PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE MÍSTNÍ ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNĚ CESTOVNÍ KANCELÁŘE:
Přípravný kurz:                    kombinace prezenční výuky (2x 4 hodiny) a samostudia (škola poskytne podpůrné studijní materiály)
Cena kurzu:                           5000 Kč

CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY
zkouška z odborné a praktické části          3500 Kč
jazyková zkouška (AJ, NJ)*                            1000 Kč
Pozn.: ke zkoušce se lze přihlásit i bez předchozího absolvování přípravného kurzu ke zkoušce.


* V případě, že uchazeč složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji uznat v plném rozsahu.

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace
Přihláška na přípravný kurz profesní kvalifikace
Hodnoticí standard Místní zástupce CK a CA