profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace Místní zástupce cestovní kanceláře a cestovní agentury

PROFESNÍ KVALIFIKACE:
MÍSTNÍ ZÁSTUPCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE (KÓD 65-026-M)
Odborné způsobilosti profesní kvalifikace naleznete v přiloženém Hodnoticím standardu.

PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE MÍSTNÍ ZÁSTUPCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE:
Délka kurzu:                          48 vyučovacích hodin
Cena kurzu:                           4900 Kč
Minimální počet účastníků:   6

CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY (po předchozím absolvování přípravného kurzu):
zkouška z odborné a praktické části             750 Kč
jazyková zkouška (AJ, NJ)*                            1000 Kč
Pozn.: ke zkoušce se lze přihlásit i bez předchozího absolvování přípravného kurzu ke zkoušce.

CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY (bez předchozí účasti na kurzu):
zkouška z odborné a praktické části            3500 Kč
jazyková zkouška (AJ, NJ)*                    1000 Kč
* V případě, že uchazeč složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji uznat v plném rozsahu.

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace
Přihláška na přípravný kurz profesní kvalifikace
Hodnoticí standard Místní zástupce CK a CA