kontakty vyučující

PhDr. Věra Strakošová

Dějiny kultury, Relaxační techniky

vera.strakosova@seznam.cz

Svět kultury, umění, historie je světem nádherně barevným, s mnohými tajemstvími, o kterých nemáme tušení. Rozhodně v předmětu dějiny kultury nejde o biflování na sebe navršených dat, letopisů a nezáživných teorií. Projdeme se po cestách, kterými kráčely starověké národy. Prosvištíme středověkem i novověkem až k současnosti.  Moderní technologie v archeologii odkryly nové vzrušující objevy záhad, které v nás zanechávají otazníky nad vývojem, vzestupem i pádem vyspělých civilizací. Současně nahlédneme do tvorby géniů, jejichž díla malířská či sochařská obohatila civilizaci, nebo jsou zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Výše uvedené problematice se věnuji v podstatě od dětství. Léta studií jsem strávila nejprve na knihovnické škole v Brně (tehdy studium nástavbové, po střední škole) a později, na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem si vybrala obor, který jsem měla ráda od školních lavic –  dějiny umění a kultury i vše co souviselo s divadlem, filmem, hudbou, pedagogikou, psychologií.  Stále ráda se snažím, aby i mladá generace vnímala souvislosti a vývoj dějin. Na VOŠ – Goodwill je tomu více než deset let. 

Relaxační techniky – to je úplně jiná oblast a radost…jak napovídá název, seznamujeme se s novými trendy, besedujeme o tom, jak máme čelit stresu, jak prožít kvalitní život ve zdraví a pohodě. Budeme mít možnost naučit se aktivně odpočívat. V hodinách mají studentky a studenti možnost využít svou kreativitu, schopnost hovořit i naslouchat. Pokusím se vtáhnout vás do systému jedné z dnes nejuznávanějších relaxačních technik – jógy, ale i celé řady dalších.  A hlavně – budeme se smát, protože smích, jak praví klasik, je kořením života.