kontakty vyučující

Ing. Jan Slíva

Informační technologie, Prezentační techniky, Statistika, Obchodní korespondence
+420 727 946 870
j.sliva@vos-goodwill.cz

Vystudoval jsem technickou VŠ. Svoji pracovní kariéru jsem začal programováním, tvorbou matematických modelů a prováděním výpočtů napěťo – deformačních stavů těchto modelů. Externě jsem vyučoval odborné předměty na VŠ.
Nabídku učit na Goodwillu jsem využil, a na naší škole jsem již skoro 30 let. Doplnil jsem si vzdělání studiem pedagogických předmětů. Zapojil jsem se do projektů na zvyšování odbornosti, zlepšování kvality výuky a také modernizaci počítačů a techniky potřebné pro výuku. Ve škole dělám správce IT a e-learningu.
Vyučuji předměty IT hlavně z uživatelského hlediska. Preferuji praktickou výuku a dbám, aby jakýkoliv výstup byl vizitkou studenta.
Dále vyučuji předmět Statistika, kde se snažím „jednoduše“ vysvětlit probíranou látku na praktických příkladech tak, aby studenti snáze pronikli do dané problematiky.
Posledním vyučovaným předmětem je Obchodní korespondence. S tím je spojena znalost normy pro psaní čehokoli. Ať už je to psaní adres, obchodních písemností, osobních písemností i soukromých písemností. Dlouhodobě působím jako lektor celoživotního vzdělávání.
Upřednostňuji logické uvažování, systematickou práci studentů a dodržování dohodnutých termínů. Ve výuce preferuji přátelskou atmosféru, mám rád humor.
A moje zájmy? Jsem domácí kutil. Mám rád svoji rodinu, cestování, westerny, v zimě lyže, běžky, v létě kolo, koloběžky a také chodím pěšky.