kontakty vyučující

Ing. Šárka Cudziková, zástupkyně ředitelky a vedoucí oboru ZO

Mikroekonomie, Makroekonomie, Mezinárodní obchodní operace

+420 727 875 121, vosgood@vos-goodwill.cz

O vyšší odborné škole GOODWILL jsem poprvé slyšela v roce 1997, kdy jsem do ní nastoupila jako studentka oboru Zahraniční obchod. Odbornou praxi jsem strávila – kde jinde – než na GOODWILLu a po absolutoriu a získání titulu DiS. jsem shodou šťastných náhod začala pracovat v duchu našeho hesla „Ani chvilu bez GOODWILLu“  právě v GOODWILLu. Školu jsem si tedy „vyzkoušela“ z obou stran a jsem za to ráda.

V průběhu let jsem si při práci doplnila další vzdělání – bakalářské a magisterské studium oboru Ekonomika a management a doplňující pedagogické studium. Spolupracuji na mnoha projektech školy a od roku 2012 jsem se stala zástupkyní paní ředitelky, která vede školu s přehledem a humorem sobě vlastním. Učím předměty Makroekonomie a Mikroekonomie, ve kterých je sice spousta teorie, k tomu nově přibyl i předmět Mezinárodní obchodní operace, ale věřím, že společně to vždy úspěšně zvládneme… Těší mě, že máme fajn studenty – určitě má na tom zásluhu i dobrá atmosféra, která ve škole panuje.