kontakty vyučující

Ing. Irena Jungová

Účetnictví, Daně a daňová soustava

irenajungova@seznam.cz

O své budoucí profesi učitele jsem měla jasno již v dětství. Začala jsem studovat na gymnáziu. V  prvním ročníku v rámci předmětu základy výroby a odborné přípravy jsem se seznámila se všemi odvětvími národního hospodářství a výsledkem toho byla moje profesní změna z učitele na ekonoma. Vystudovala jsem Vysokou školu báňskou, ekonomickou fakultu v Ostravě, obor ekonom národohospodář – plánovač. Po studiu začátkem 90. let jsem začala pracovat jako ekonomka v soukromé firmě. Následně po mateřské jsem se oklikou přes profesi likvidátora, pracovníka výběru pojistného, dostala k mé původní vytoužené profesi, a to učitele odborných ekonomických předmětů na střední škole a později i na vyšší odborné škole. V průběhu profesních změn jsem ještě vystudovala pracovní právo a právo sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a pedagogické minimum na Ostravské univerzitě.

Volný čas trávím nejraději s rodinou. Jsem totiž narozena ve znamení Raka, o kterém se říká, že je rodinný typ (v mém případě to platí 100 %). Rádi chodíme na túry a obdivujeme krásy přírody Moravskoslezských Beskyd. S vervou pracuji na své zahrádce.