projekty Uncategorized

Projekt OKAP

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. realizuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem projekt OKAP II – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. V rámci projektu jsou ve školy zajištěny 2 personální šablony, a to Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce.

Projekt je realizován v období od 1. 7. 2021 – 30. 11. 2023.