projekty

Erasmus

Díky grantu z programu Erasmus+ Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě vyjede ve školním roce 2020/2021 celkem sedm našich studentů na odbornou praxi do Španělska. Dva absolvují dlouhodobou mobilitu ErasmusPro na pozici animátor a pět krátkodobé stáže v délce trvání jednoho měsíce (jeden jako animátor a čtyři budou pracovat v hotelích). V rámci ErasmusPro jsme úspěšně požádali také o předvýjezdovou plánovací návštěvu.