absolventi

Bc. Denisa Prášilová, DiS., španělské oddělení, DMC incomingová kancelář La Bohéme

„VOŠ Goodwill byla pro mne něco jako moje druhá rodina. Škola mě zde bavila, čemuž tak na ostatních školách nebylo. S oborem Animace v cestovním ruchu by se dalo říci, že se pořád snažíte o to, aby každý den byl zábavou a nic nebylo pouhou povinností. 
Ten největší podíl na tom, že lidé na Goodwill rádi vzpomínají a rádi se tam vrací, mají samozřejmě skvělí profesoři, kterým patří velký dík. Již během studia jsem trávila letní sezóny pracovně ve Španělsku, a to především díky Goodwillu. Stále se tam každým rokem vracím a je to úžasné mít takové možnosti. 
Po státnicích na VŠO v Praze a dodělání titulu Bc., jsem začala pracovat v DMC incomingové cestovní kanceláři La Bohéme ve španělském oddělení.“