absolventi

Bc. Jakub Hečko, DiS., marketingové oddělení Očního centra Hečková

„Během studia na VOŠ GOODWILL jsem zažil krásný, bohužel jen tři roky trvající čas. Kromě moc prima lidí z řad spolužáků, se mi dostalo cti spolupracovat s výbornými vyučujícími, z nichž mnozí dosáhli úspěchů
i mimo školu.

Můj obor Zahraniční obchod mě obohatil o znalosti z oblasti ekonomické, obchodní, marketingové a z managementu. Neméně obohacující pak byla setkání s úspěšnými lidmi z terénu, ať už prostřednictvím častých prezentací a přednášek přímo ve škole, nebo návštěvami různých exkurzí.

Teď pracuji v rodinné firmě Oční Centrum Hečková, kde se starám především o firemní marketing, administrativu, obchodní záležitosti apod. Vzdělání jsem si dále rozšířil studiem na Obchodně-podnikatelské fakultě Slezské Univerzity v Karviné, obor Obchod a marketing, ale na Goodwill vzpomínám nejraději.“