absolventi

Bc. Lucia Mikuláková, DiS., IT Recruitment Consultatnt pro personální agenturu v Praze

„Na  roky  štúdia  na  Goodwille spomínam  vždy s  úsmevom  na perách. Kolektív,  semináre,  prednášky, výlety   naše   Goodwill   párty, zážitky a neposlednom rade nové vedomosti a skúsenosti, z ktorých čerpám dodnes. Spomínam  na  skúšky  a  zápočty  a  výborných  profesorov,  ktorí nám pri týchto neraz heroických výkonoch nesmierne pomáhali.

Počas štúdia som pracovala ako Animátor v hotelových rezertoch na Slovensku a v letnej sezóne  ako  technický  delegát  CK, po GOODWILLU som využila možnosti doštudovať bakalára. Potom som pracovala v spoločnosti LEO Express ako Call center Manager a teraz ako IT Recruitment Consultant pro personálnú agenturu v Prahe.“