aktuality

Beseda s absolventem Ing. Richardem Srokou, DiS.

Dnes nás pro změnu navštívil náš absolvent, Ing. Richard Sroka, DiS., který pracuje jako provozní ekonom ve společnosti Repharm a.s. (síť lékáren skupiny Agel). Téma přesnášky bylo Provozní ekonom v praxi a Richard studentům přiblížil praktickou stránku své práce včetně průběhu controllingu a auditů ve firmě. Děkujeme za příjemné zpestření výuky!