absolventi

Ing. Milan Sedláček, DiS., zástupce ředitele a vyučující na SŠ cestovního ruchu

„Vystudoval jsem spoustu škol, ale Goodwill byl pro mne vždy top. Jednak tam vyučují kantoři, kteří umí učivo podávat zábavnou formou, je tam méně teorie a o to více je zase praxe. Goodwill jsem  studoval  v  době,  kdy  jsem  znal  prakticky  celou  školu  a studenty jménem. 

Nejvíce  vzpomínám  na  legendární Goodwill  párty  a chaty – hlavně  tu  na  Ostravici,  kde  jsem  byl  minimálně  10x. Vzpomínám,  že  škola  byla  vždy  taková  rodinná. 

Na vysokých školách už taková atmosféra a kolektiv opravdu nebyly. Tam je člověk   už   jenom   číslo   a   profesoři   své   studenty   neznají.

Po úspěšném ukončení Goodwillu jsem si dodělal bakaláře na VŠ Podnikání v  Ostravě.  Následně  jsem  si  dodělal  i  inženýra  (obor  management cestovního ruchu)  na VŠ Obchodní v  Praze. Přes různé pracovní pozice např. ve  výrobní  firmě,  v  informačním  centru  apod.  jsem  se  dostal na pozici  marketingového  pracovníka  v  profesionálním  barokním  souboru.

Po skončení pracovní  smlouvy  mi  byla  nabídnuta  pozice  učitele  odborných předmětů na střední škole cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm. Minulý  rok  jsem  začal vykonávat funkci zástupce ředitele,
v současné době je mou  činností např.  realizace  exkurzí v  ČR 
i  v  zahraničí,  praxe  studentů,  účast  na  krajských  i  celostátních soutěžích, organizace školních plesů, podílení se na realizaci a vyúčtování projektů  a  dotací  z  MŠMT  a  EU. Na závěr bych dodal, že studiem na VOŠ Goodwill rozhodně neprohloupíte. Já učivo a praktické věci z této školy používám dodnes.“