absolventi

Irena Petrová, DiS., studijní oddělení, GOODWILL – vyšší odborná školy, s.r.o.

„Stála jsem u zrodu školy a začala jsem pracovat na pozici asistentky ředitele školy. Jak škola rostla a přibývalo studentů, rozhodla jsem se, že se budu věnovat právě jim. Na studijním oddělení mi za tu dobu prošlo pod rukama přes tisíc studentů. Snažím se ty, kteří to potřebují, motivovat, aby školu zdárně ukončili. Když je pak vidím s diplomem, je to pro mě velké zadostiučinění, že má práce není zbytečná.
V roce 2011  jsem  se  zapsala  na  (tenkrát) čtyřletý dálkový obor Animace v cestovním ruchu a začala studovat. Tím, že jsem byla všem  na  očích, tak  jsem  se  opravdu  poctivě  učila  3  cizí  jazyky  i ostatní předměty. Práci i studium jsem  dokázala  skloubit  a  také  zbylo místo pro rodinu i koníčky. Ráda bych řekla těm, kteří o studiu ještě uvažují, nebo si říkají, že to nedají–dáte to! Když se chce, všechno  jde  a  rozšíří  se  vám  obzory. A proto: Ani  chvilu  bez GOODWILLU!“