absolventi

Bc. Michaela Sysalová, DiS., studentka Slezské univerzity v Opavě

„Na Goodwill  vzpomínám velice dobře, byla to  moje  nejlepší  léta  studia. Obecně vstřícnost všech vyučujících byla opravdu obdivuhodná, ne všude to tak chodí.  Celkově vzpomínám na vyučující VOŠ Goodwill velmi pozitivně, dělali to nejlepší pro studenty a ještě více, než měli za povinnost. Takže děkuji za krásné vzpomínky. Goodwill mi dal skvělou praxi, cenné vzdělání v cestovním ruchu, dozvídali jsme se informace jak teoretické, tak naprosto aktuální a praktické do další praxe.  
Nyní studuji na Slezské univerzitě v Opavě – obor Sociální patologie a prevence.“