absolventi

Mgr. Martina Václavíková, vyučující anglického jazyka, GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o.

„Když  jsem  v  roce  1993  po maturitě   přišla   z   jižní Moravy  do  Frýdku  studovat Cestovní   ruch,   netušila jsem,  že  už  tady  zůstanu, ale potkala jsem ve škole svého budoucího muže. Po studiu následovaly společné pobyty v zahraničí, pracovní i studijní, doplnění vysokoškolského  vzdělání  a pak  zpět  na  Goodwill – tentokrát  na  druhou  stranu katedry, jako vyučující angličtiny. 
Goodwill je pro mě srdeční záležitost, výborná pracovní atmosféra, vedení, kolegové a hlavně super studenti a absolventi.“