absolventi

Michal Hradečný, DiS., HR/Marketing Advisor, Hradečný Partners s.r.o.

„Studoval jsem Zahraniční obchod. Škola mi poskytla velice dobrý teoretický základ pro fungování v reálném světě. Nejvíce však oceňuji praktické znalosti a příklady, které nám byly v průběhu celého studia předávány, a to nejen ve výuce, ale především v období praxe. 
Od ukončení  školy,  až  do  dnešních  dnů  se  pohybuji  v  oblasti  náboru zaměstnanců, PC gramotnost a jazyková vybavenost jsou pro uplatnění na pracovním trhu klíčové a bez těchto znalostí se dobrá práce hledá velmi obtížně.“