aktuality

Návštěva Inovačního centra Ostrava

26. 9. 2023 navštívili studenti druhého a třetího ročníku Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) v Ostravě. Byl pro ně připraven program Safari. Získali řadu podnětných informací o podpoře podnikání v kraji, naučili se sestavit Lean Canvas, vyslechli si prezentace úspěšných regionálních podnikatelů a prohlédli si Sdílené vývojové centrum IdeaHUB.