aktuality

Předání diplomů úspěšným absolventům

Den 16. 6. 2023 se určitě vryl do paměti našim absolventům, kteří si v Rytířském sále frýdeckého zámku převzali diplomy stvrzující, že úspěšně ukončili svá studia. Jsme na vás pyšní!